Couch Corner
Tanečná spoločnosť Artyci a hostia / Artyci & guests 

November 9 / Záhrada - Centrum nezávislej kultúry / Banská Bystrica
 
Improvizované "dance-talk show" / Improvised "dance-talk show"

Couch Corner vznikol spontánne, počas Milanovho pobytu na University of Calgary v Kanade, kde sa s ním niekoľko domácich tanečníkov chcelo stretnúť a spolu si zatancovať na javisku. Z tejto túžby, ale aj z dôvodu časovej tiesne, vzniklo predstavenie založené na tanečnej a verbálnej improvizácii v divadelnom priestore.
Neskôr sa Couch Corner stal platformou pre stretávanie skúsených tanečných performerov z rôznych miest, v improvizovanej obývačke na javisku. Ide o spojenie rozhovorov na aktuálne témy s abstraktnou tanečnou improvizáciou. Akýsi "dance - talk show" na témy filozofické i možno úplne prozaické. Témy súvisiace s tancom, so samotnými účinkujúcimi a s mestom, v ktorom sa predstavenie odohráva.
Iniciátormi Couch Corner sú Zuna a Milan Kozánkovci z Tanečnej spoločnosti Artyci, ktorí v každom predstavení z tejto série účinkujú.

Po predstaveniach v Calgary, Gdaňsku, Varšave a Krakove sa na Slovensku doposiaľ uviedlo iba raz, v Bratislave.  

Koncept: Milan Kozánek  Účinkujúci v Banskej Bystrici za tanec a slovo: Veronika Čimborová, Zuzana Hájková, Yuri Korec, Daniel Raček, Jaro Viňarský, Zuna Vesan a Milan Kozánkovci

You may also like

Wrestling Art Workshop
2013
XIRA
2013
YOU ARE HERE
2016
Last Step Before_gallery
2013
LES sujets supposés savoir_gallery
2015
SOLO FOR BODY II.
2013
Breathing bones
2014
Exkurze do fyzického a tanečního divadla
2014
Much More Than Nothing
2013
Rytmus a improvizácia
2015
Back to Top