Could we f lie together?
Juliane von Crailsheim, Peter Šavel / Bodytalker Ensemble (Sk, Be)
Réžia / Directory: JULIANE VON CRAILSHEIM
Performing: PETER ŠAVEL


Performance vychádzajúca z príbehu Franza Kafku, v ktorom sa skúma hranica toho humánneho v nás. Otvára dialóg medzi sociálnym a vrodeným, biologickým telom – ich rozporom, blízkosťou a polyfóniou. Kafka v poviedke “Ein Bericht fur eine Akademie” (Správa pre akadémiu) opisuje, aké je zložité vrátiť sa späť k nášmu pôvodu a zároveň ísť vpred za tým, čo nás robí človekom.
Tvorba a aj výsledné predstavenie vychádzajú z práce s technikou Body-Mind Centering, zameriavajúcej sa na skúmanie biologických, vrodených vzorcov pohybu a tých, ktoré sme sa naučili počas výchovy, vzdelávania a sociálneho etablovania sa. Sólo je výletom do ľudského podvedomia v konfrontácii so vzdelaním a výchovou, ktorej sa nám dostáva.

BodyTalker Ensemble založila v Bruseli nemecká režisérka Juliane von Crailsheim spolu s hercami a tanečníkmi z rôznych krajín aj umeleckých prostredí. Podstatou ich práce je telesný jazyk na javisku a skúmanie výrazu, ktorý možno vnímať na inštinktívnej úrovni.
                          www.bodytalker.be 
 diskusia po predstavení / discussion after the show
 diskusia po predstavení / discussion after the show

You may also like

FCB supported by
2015
Tancuj, tancuj!
2013
a fragile son
2015
Dame de Pic / Karine Ponties cie. : HOLEULONE
2016
LES sujets supposés savoir_gallery
2015
Last Step Before_gallery
2013
Tancujúce telo a svetlo / Dancing body, dancing light
2016
ŽENY / WOMEN
2012
Rytmus a improvizácia
2015
Borrowed Material
2013
Back to Top