Workshow series, vol. 18
Delving into the Erotics of Dance
s/with Matthew Rogers & Chris Leuenberger


2 June 2017 / Stanica Žilina-Záriečie / 19,00 / 
DESIRE & DISCIPLINE / show

3 - 4 June 2017 / Stanica Žilina-Záriečie 
Delving into The Erotics of Dance / workshop

3 June / 10 - 18 s obednou pauzou / with a lunch break
4 June / 10 - 15 s krátkou obednou pauzou / with a short lunch break

WORKSHOP WILL BE LED IN ENGLISH ! (we can help with slovak translation)
Na tomto workshope sa s vami podelíme o stratégie a nástroje pre generovanie tanečných foriem, vychádzajúcich zo skúsenosti prežívania pôžitku a vitality. Budeme nasledovať vlastnú zvedavosť a skúmať, čo spúšťa našu túžbu hýbať sa. Budeme používať dotyk a spoločne vytvárať zvuk. Zameriame sa na celotelový pôžitok v priebehu tancovania. V skupine, v duetoch a sólovej forme budeme odkrývať kvality pohybu, ktoré podporujú viditeľnosť a silu našej erotickej prirodzenosti. Na základe reflexie si môžeš predefinovať svoje chápanie erotiky v tanci.


In this workshop we will share tools and strategies for generating dance forms from an experience of pleasure and vitality. We’ll follow our curiosity and explore what engages our desire to move. We’ll use touch and create sound together. We’ll exercise full body pleasure while dancing. In group, duet and solo form, we will uncover qualities of movement that support the visibility and power of our own erotic nature. With some reflection you may redefine your understanding of erotics in dance.Účastnícky poplatok / Price for the workshop
60€ full 
40€ student discount

Súčasťou účastnického poplatku je aj vstup na predstavenie Desire & Descipline
Price for the workshop also includes ticket for the Desire & Descipline

V priestoroch Stanice Žilina-Záriečie je možnosť prespať s vlastnou karimatkou a spacákom 
There is a possibilty to sleep over at Stanica with your own sleeping bag and mat

Ak máte nejaké otázky, píšte nám / If you have some more questions write us:

You may also like

Rytmus a improvizácia
2015
BodyTalker
2012
B I O
2015
S vnútrom von
2013
ANIMALINSIDE_gallery
2013
DEBODY
2013
Dotykom k pohybu
2016
Couch Corner XLL (Extra Large Life)
2013
Post moderna alebo poďme sa hrať
2013
The Last Step Before / Posledný krok pred
2013
Back to Top