Dotykom k pohybu

s / with Martina Hajdyla Lacová a Karolína Hejnová

OCTOBER 3 - 4 / Stanica Žilina-Záriečie

You may also like

Architektúra tela / Body architecture
2012
KioSK 2013 - workshop
2013
Much More Than Nothing
2013
YOU ARE HERE
2016
B I O
2015
Fluid Culture Body
2015
Post moderna alebo poďme sa hrať
2013
HAMSA
2015
COUCH CORNER
2012
TEA NEVER BREWED_gallery
2015
Back to Top