Dotykom k pohybu

s / with Martina Hajdyla Lacová a Karolína Hejnová

OCTOBER 3 - 4 / Stanica Žilina-Záriečie

You may also like

Rytmus a improvizácia
2015
SIMULANTE BANDE
2014
Tancuj, Tancuj!
2014
HAMSA
2015
HAMSA_gallery
2016
Last Step Before_gallery
2013
YOU ARE HERE
2016
COUCH CORNER
2012
LES sujets supposés savoir_gallery
2015
TEA NEVER BREWED
2013
Back to Top