LALITA / tancovať so situáciou / dancing with situation

s / with Jaro Viňarský

AUGUST 9 - 18 / Tlmače-Lipník / Mestské kultúrne stredisko 
 
 
“Tvoje chodidlá ukotvené k zemi, ale všetko ostatné z teba vystavené vzduchu, a to je miesto, kde príbeh začína, v tvojom TELE, a rovnako tak aj v TELE všetko skončí.” 
 
           
"The soles of your feet anchored to the ground, but all the rest of you exposed to the air, and that is where the story begins, in your BODY, and everything will end in the the Body." 
 
more photos and more about LALITA you can find on the FB fanpage of participants of LALITA 2013
Ďakujem Mestu Tlmače a menovite pani riaditeľke Mestského kultúrneho strediska v Tlmačoch Alene Konczovej Senešiovej za jej ústretovosť a podporu tohto stretnutia, vďaka čomu sa môže uskutočniť v plnom rozsahu.

You may also like

lalita 2014
2014
Fluid Culture Body
2015
Fyzikalita v literatúre
2012
IDENTITY.MOVE!
2015
Dotykom k pohybu
2016
Dame de Pic / Karine Ponties cie. : HOLEULONE
2016
LES sujets supposés savoir_gallery
2015
YOU ARE HERE
2016
Wrestling Art Workshop
2013
Could we f lie together?
2012
Back to Top