LALITA 
tancovať so situáciou / dancing with situation

s / with Jaro Viňarský

05. - 13.07.2014, Bátovce - Divadlo Pôtoň (okres Levice)
 
 


“To, čo zakúšame v situáciách nášho každodenného života nemusí byť dokazované alebo potvrdené nejakou teóriou. Naše skúsenosti nie sú na tom závislé. Ide jednoducho o zažívanie každodenných skúseností a situácií z minúty na minútu” 
 
           
"What we experience in our everyday life situation does not have to be confirmed by theory or proved. It does not depend on anything of that nature. It is simply a matter of everyday experience from minute to minute." 
 
 
"Stretnutie, ktoré som si nazval lalita je pozvaním k dialógu a zdieľaniu. Neponúkam odpovede ale jeden z mnohých možných spôsobov kreatívneho procesu a toto stretnutie je jeho odrazom. Otázky, ktoré každému z nás počas tohto stretnutia vyvstanú sa stávajú našimi vlastnými otázkami, možno pre náš ďalší osobný proces, skúmanie a hľadanie."
 
/jaro/

You may also like

Borrowed Material
2013
TEA NEVER BREWED
2013
MoveFormation Vol. 1-6
2015
LES sujets supposés savoir_gallery
2015
Exkurze do fyzického a tanečního divadla
2014
SIMULANTE BANDE
2014
XIRA
2013
Performer's authenticity
2013
IDENTITY.MOVE!
2015
Dotykom k pohybu
2016
Back to Top