PACEMAKER 

večer troch choreografií
Yvonne Rainer / Anna Sedlačková / Zdenka Brungot Svíteková / Anna Caunerová 
 

DECEMBER 13 / Záhrada - Centrum pre nezávislú kultúru / Banská Bystrica
Pacemaker | Roz-hovory o tanci
 
Koncept: Anna Caunerová a Anna Sedlačková
Performance: Anna Sedlačková, Zdenka Brungot Svíteková, Daniel Raček
 
Performance v tele, priestore a čase o sile, nerozhodnosti a komforte...
...byť videný...vidieť...
...mami, pozeraj sa, čo robím...,pozri...
 
Predstavenie finačne podporilo Ministerstvo kultúry

Pacemaker | Trio A
 
choreografia: Yvonne Rainer
tancujú: Zdenka Brungot Svíteková, Anna Sedlačková
hudba: Chambers Brothers: The Midnight Hour
naštudovanie: Pat Catterson
 
Predstavenie bolo prvýkrát uvedené v roku 1966 ako súčasť choreografie Mind is a Muscle
Naskúšané v lete  2012 v New York City
 
„ 4,5 minúty neustálych zmien pohybu. Jedna fráza s nemenným rozdelením energie, ktorá sa prejavuje mäkkým pohybom bez námahy“
 
Predstavenie finačne podporili Ministerstvo kultúry SR a Literárny fond.
 


Stroskotané psy
 
koncept, tvorba, performance: Zdenka Brungot Svíteková
fotografická séria Inside Out: G. M. Brungot
hudba: Supertramp, K. Korabiewski, 
video: sloway
 
”… zatlačený do prázna, na povrch seba samého, v snahe uniknúť neznesiteľnému tlaku svojho skutočného sveta. … V tomto svete nebolo utrpenie stavom duše, nebolo teba slov, ktoré by ho vyjadrili: jednoducho to bolo vo vzduchu.” 
J-P Sartre, L’age de raison
 
čo je podstatou
keď ..
nerušení okolitým hlukom, očistení od prachu, bez nánosu lavín života
(nezavalení lavínami životov druhých)
Nazrieme do priepasti?
"stroskotaný pes" ...
 
s podporou: KoresponDance Europe,  AST (Sk), Steptext project (D), Johan o.s. (Cz)
 
poďakovanie: Anna Caunerová, Barbora Látalová, Anka Sedlačková, Günter Gröllich, Jean-Christophe Paré
 

You may also like

Body Memory
2014
Post moderna alebo poďme sa hrať
2013
SOLO FOR BODY II.
2013
Couch Corner XLL (Extra Large Life)
2013
ANIMALINSIDE
2012
YOU ARE HERE
2016
a fragile son
2015
Borrowed Material
2013
XIRA
2013
MoveFormation_photos
2015
Back to Top