Post moderna alebo poďme sa hrať / Post modern or let’s play

s / with ZDENKA BRUNGOT SVÍTEKOVÁ
DECEMBER 14 - 15 / Záhrada - Centrum pre nezávislú kultúru / Banská Bystrica
"Na workshope sme mali možnosť pozrieť si predstavenie, diskutovať o ňom, dostali sme informácie, ktoré sme neskôr aplikovali sami na sebe.Veľkým obohatením pre mňa bolo to, že sme sa naučili niečo z histórie a teórie tanca, pretože v tejto oblasti mám minimum vedomostí. Ďalším plus bolo pozeranie videoprojekcie a spoločné trávenie chvíľ mimo "pracovného času", kvôli čomu sa vždy na workshopy veľmi teším. Tento víkend bol pre mňa výnimočný svojou hravosťou a nenáročnosťou - nešlo o žiadne fyzicky vyčerpávajúce úkony, či prekonávanie samého seba. Bol dôkazom, že učenie sa nových vecí môže byť hravé a príjemné." - Janka H.
„Týmto workshopom sa Zdenke podarilo aspoň čiastočne vyplniť medzeru, ktorú som v sebe pociťovala, a tou je úplná absencia teoretického vzdelania v oblasti súčasného tanca. Amatér sa tancu venuje zvyčajne len na praktickej rovine, avšak pokiaľ to robí intenzívne, začne sa stretávať aj s menami, ktoré výrazne ovplyvnili históriu tanca. Nikdy som si o histórii tanca neštudovala a moje informácie boli veľmi zmiešané a útržkovité. Myslím, že Zdenka je prvý človek, ktorý mi poskytol ucelenejší pohľad na jedno z období, ktorým tanec v minulosti prechádzal a konečne sa mi v hlave pospájali niektoré informácie, ktoré sa tam dovtedy vznášali len veľmi neusporiadane. Dva dni je síce dosť málo na vyplnenie veľkej medzery, ale spôsob, akým Zdenka prepojila teóriu s praktickými cvičeniami i videami v kombinácii s jej osobným nadšením pre toto obdobie, stačil na to, aby vo mne vzbudila záujem chcieť vedieť toho o histórii tanca viac.
Ešte by som chcela spomenúť, že jedna z vecí, ktorá ma na workshope výrazne zaujala i prekvapila bol spôsob, ako sa dá vytvoriť príbeh naplnený dynamikou i napätím len tým, že „sústredene“ a bez pridaných emócií presúvate neživé predmety z miesta na miesto.
Zároveň som si znovu uvedomila jedinečnosť týchto komorných workshopov, pretože vás môžu uvrhnúť do situácií, kedy prestanete lektora vnímať ako pedagóga a jeho „ľudskosť“ zotrie anonymitu, ktorá zahaľuje performera, ktorého obvykle vídate len na javisku.“ - Bára I.  
Prekvapivé!
 
Ako obvykle, vôbec som si nepreštudovala obsahovú náplň tohto workshow-u pred jeho začiatkom. Jednak preto, že, pracujúci človek takto pred Vianocami nemá čas a jednak vždy sa rada prekvapím. Išla som tam bez očakávaní. Zdenku som síce trošku poznala predtým, ale vôbec som nepoznala jej tvorbu a jej spôsob práce. A s názvu jednotlivých workshowov niekedy ťažko mať predstavu o tom, čo sa bude diať.
 
Postmoderna....??? Venujem sa síce tancu, ale po tomto workshow-e som zistila, že vôbec neovládam jeho históriu. Poznám niektoré významné mená vo svete "súčasného tanca", ale to je asi tak všetko.
A vďaka Zdenke sa nám dostalo aj teoretického vzdelania, ktoré bolo dopĺňané pohybom, tancom, hraním, kompozíciou a dekompozíciou.....a všetko v duchu postmoderny. A keďže toto obdobie bolo obdobie veľkých zmien vo vnímaní tela ako takého, učili sme sa tiež pripraviť naše telá na pohyb a prácu s ním.
Času bolo síce málo, ale ochutnali sme toho celkom dosť a navyše sme si pred spaním spoločne pozreli krátke tanečné filmy ako inšpiráciu do pohybovej tvorby.
 
Takže prekvapivé a plnohodnotné. Ďakujem." - Katarína P.
Workshop so Zdenkou bola jedna vefľka pecka! Bol to plynulý  prietok nových informácií, nových fyzických skúseností a telesných objavov. Bolo to ukážkovo postmoderné :) oprostené od plnovyznamov a nadsadenej estetiky. Zdenka videla všetkých účastníkov workshopu - skúsenejších aj menej skúsenejších, úplne novou cestou. Každý sa ocitol priamo na kostre veci, Všetci odhodili svoje (naučené) zbrane, svoje (ostýchavé) zábrany a pustili sa do hry. Veľmi oceňujem teoretické vsuvky a tiež večerné premietanie. Presne toto ucelilo celkový balíček novej skúsenosti a zodpovedalo všetky nové otázky. Jediná škoda, že sa k tomu nerozdávali aj učebnice. Na zhrnutie. - Alexandra M. 

You may also like

XIRA
2013
SOLO FOR BODY
2012
Fluid Culture Body
2015
YOU ARE HERE
2016
SOLO FOR BODY II.
2013
Breathing bones
2014
TEA NEVER BREWED
2013
FCB supported by
2015
a fragile son
2015
KioSK 2013 - workshop
2013
Back to Top