3. – 10. apríl 2018
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica
Umelecká rezidencia: Tanečná spoločnosť Artyci / Milan Kozánek10. apríl 2018, 19:00 hod., PREMIÉRA
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

AS IT IS

Ďalší z radu umeleckých výstupov, ktorý sa chce brániť predikciám. Tvorcovia sa po skúsenosti s tanečným predstavením PURE ponárajú ešte hlbšie do kreatívnych postupov, kde telo musí predbiehať významy (...)

foto archív Milan Kozánek


Predstavenie je pokračovaním štúdie hľadania čistoty výrazovosti tela bez využívania vopred definovanej príbehovosti. Telo tu pohybom hľadá a určuje svoje miesto vo svete a vystupuje ako sprostredkovateľ, ktorý ponúka stále nové zmeny významov, ktoré výrazne prekračujú hranice fyzikality.

Námet / Choreografia / Vizuálny koncept / Réžia: Milan Kozánek
Spolutvorba / Interpretácia: Evandro Pedroni
Asistentka choreografie: Zuna Kozánková
Dramaturgická spolupráca: Andrej Kalinka

Tanečná spoločnosť Artyci

PARAZITI (premietanie filmu, 12.min)

Film je výsledkom umeleckého výskumu na tému “Symbióza a autonómia”. Termín symbióza sa často používa len v zmysle vzájomne prospešnej koexistencie. V skutočnosti však zahŕňa všetky modely koexistencie, od mutualizmu k parazitizmu. Môže byť symbióza, zdanlivo na povrchu pôsobiaca harmonicky, v skutočnosti samoničiaca?
Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2018 "Nebojme sa tanca!"

You may also like

Back to Top