ANIMALINSIDE

Fyzické predstavenie na motívy rovnomennej knihy
maďarského spisovateľa Lászla Krásznahorkaia a nemeckého maliara Maxa Neumanna
duet
 
Physical performance based on the book of the same title created by
hungarian writer  Lászlo Krásznahorkai and german painter Max Neumann / duet


OCTOBER 14 / 9,30pm / Aquarius Era Festival / Burgas, Bulgaria

DECEMBER 7.-8. / 7,30pm / ZÁHRADA - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica / Festival EMBARGO

DECEMBER 10 / 7pm / VŠMU, Divadlo LAB / Facebook Event
 

Reprízy v roku 2017 boli finančne podporené z verejných zdrojov FONDU NA PODPORU UMENIAABOUT
 
Telo jazyk maľba vyzvaní na apokalyptický súboj 
s pamäťou myšlienkami ideami a predstavami
o ľudskom druhu o moci o Bohu o zmysloch o kráse snívania
o láske vlkoch a iných zvieracích formách v nás 
zavýjanie tiel v priestore krutého času
fyzické obrazy z výtvarného a textového sveta neopísateľných emócií
stavov mysle jazyk a telo tlačení za hranice svojich vlastných pravidiel
hra s nervovým systémom diváka.
 
Body language painting called forth by the apocalyptic battle
with memory thoughts ideas and imaginations
on human kind on power on God on senses on beauty on dreaming
on love wolves and other animal forms inside us
the howling in bodies in the space of cruel time.
Physical images from fine arts and a textual world
of the unspeakable emotional states of mind
languages and bodies pushed over the borders of their own comprehension
the game of arresting the audience's nervous system.
 
 
Premiered on the 13th and 14th December 2012 at Záhrada - Centrum pre nezávislú kultúru / Garden - Centre for independent culture (Banská Bystrica, Slovakia)
Dĺžka predstavenia / Run time: 70 minutes bez prestávky / no interval
 


PRODUCTION
 
SKOK! o.z. / non - profit organization
 
CO-PRODUCERS
 
Záhrada - Centrum pre nezávislú kultúru (Banská Bystrica, Slovakia), Stanica Žilina-Záriečie (Žilina, Slovakia), Archa Theatre (Prague, Czech republic)
 
FINANCIAL SUPPORT of creation
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministery of Culture of Slovak republic), Nadácia Tatra Banky (Tatra Banka Foundation), Mesto Banská Bystrica (Banská Bystrica City)
 
CREW
 
Idea, choreografia a réžia / Concieved, choreographed and directed by JARO VINARSKY (also performing), 
who is one of the recipients of THE BESSIE AWARD 2013 for OUTSTANDING PERFORMER
 
v spolupráci / in collaboration with
 
Performer MAREK MENŠÍK
Svetelný dizajn / Light design TOMÁŠ MORÁVEK
Autorská hudba / Original music score JAN BURIAN
Kostýmový dizajnér / Costume design MARTIN KRATOCHVÍL
Preklady textov do slovenčiny z anglického prekladu / Translations from english to slovak DANA GÁLOVÁ
Nahovorený text  a hlas / Recorded text and voice HENRIETTA RAB and MATTHEW ROGERS


POĎAKOVANIE / WITH THANKS TO
 
pánom Krasznahorkaovi a Neumannovi za ich ústretovosť a otvorenosť s akou súhlasili a dovolili mi použiť ich spoločnú prácu na "Animalinside", nielen ako inšpiračný zdroj ale aj ako materiál pre tvorbu a jeho použite ako súčasť predstavenia 

Mr. Krasznahorkai and Mr. Neumann for their kindness and openness with which they agreed and allowed me to use their common work for "Animalinside" not just as inspirational source but also as material to play with during the creation and use it also as a part of performance 
 
ALSO
 
všetkým workshopantom, ktorí sa zúčastnili troch workshopov pod názvom "FYZIKALITA V LITERATÚRE", venovaných výskumu k témam predstavenia
GALLERY​​​​​​​
​​​​​​​
Reprízy tohto predstavenia v roku 2017 podporil:

You may also like

Back to Top