DEBODY / Soňa Ferienčíkova

pohyb zvuk obraz / movement sound image

MAY 31 / Stanica Žilina - Záriečie


bees-R

v koprodukcii s/ in co-production with      

Stanica Žilina-Záriečie  
            
                        
 

Koncept a réžia / Concept and direction Soňa Ferienčíková
Pohyb / Movement Soňa Ferienčíková
Zvuk / Sound George Cremaschi František Ferienčík
Obraz / Image Peter Snadík
Kostýmový dizajn / Costume design Hana Hudcovičová Lukšů
Svetelný dizajn / Light design Ints Plavnieks
Grafický dizajn / Graphic design Peter Dlhopolček
 
Premiéra / Premiere 28th July 2012, Žilina
 

Telo ako pevná substancia, neoddeliteľná súčasť každého z nás, siamské dvojča duše. Prirodzené, čisté, nahé, jednoduché a úprimné. Telo, ktoré sa s nami denno-denne zobúdza, vstáva a ide. Padá, vstáva a opäť kráča... Stáva sa odrazom duše, projektuje vnútorný svet smerom von a málokedy sa mu podarí klamať presvedčivo. Ohrozuje, obmedzuje, opakuje, integruje, mení sa, asimiluje, kričí a plače. Sizyfovská sila človeka zodvihnúť sa a ísť ďalej, prejav vôle a životnej energie. Telo, ktoré padá, vstáva a ide...
 

The body like a solid substance, our inseparable part, the soul‘s siamese twin. Lifelike, pure, naked, simple and honest. The body we are waking up with day by day, rising, going, falling, rising and going again. The body which becomes a reflection of our soul, as an inside-out projection of an inner world. It is rarely successful in a convincing lie. The body endangers, limits, repeats, integrates, changes, assimilates, screams and cries. The sisyphean power of humans to rise and go, manifestation of a will and life energy. The body that falls, rises and goes....
Soňa Ferienčíková
sa venuje súčasnému tancu, experimentálnemu divadlu a tanečnému filmu. Študovala v Bratislave, Prahe, Antverpách a Salzburgu. Momentálne pôsobí ako umelec na voľnej nohe hlavne na Slovensku, v Čechách, Nemecku a Holandsku. George Cremaschi je profesionálny hudobník a skladateľ pôvodom z New Yorku, už druhý rok žijúci v Prahe, hrajúci na kontrabas v kombinácii s elektronikou a performerstvom. František Ferienčík, čerstvý absolvent konzervatória v Bratislave, venujúci sa hlavne klasickej hudbe a hudbe 20. Storočia. Peter Snadík je fotograf a vizuálny umelec, absolvent VŠVU v Bratislave a ICP-Bard collage v New Yorku.

You may also like

Back to Top