Záhrada-Centrum nezávislej kultúrY & SKOK! 
ponúkajú v roku 2018 prvý zo série víkendových WORKSHOW #19

DIS-EASE


PIATOK 16. február, 19:00 hod.
Stanislav Dobák, Jamie Lee a Ofer Smilansky (SK, AU-MY-CA, IL): ‘DIS-EASE’ Spoza hraníc
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

SOBOTA-NEDEĽA 17.-18. február: workshop pod vedením Stanislava Dobáka a Jamie Lee
Sobota: 10-13 prvý blok / 13-15 obedná pauza / 15-18 druhý blok
Nedeľa: 10-13 tretí blok / 13-14 obedná pauza / 14-17 štvrtý blok
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

SOBOTA 17. február, 20:00 hod.
Ofer Smilansky (IL): GIVINIT / audio-vizuálna performance
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

WORKSHOW 'Dis-ease' pozostáva z dvoch častí. V prvej polovici Stanislav prevedie účastníkov cez warm up, technickú a improvizačnú časť. Zameria sa na zručnosti, ktoré považuje za najdôležitejšie pohybové nástroje pre tanečného umelca. Tieto nástroje sám používa vo svojom pohybovom slovníku, improvizácii a choreografickej práci. Počas workshopu sa preskúmajú prvky fokusu, dynamiky, dôvery a kontroly kontaktu s podlahou.

V druhej časti workshopu prevedie účastníkov Jamie Lee cestou, ktorú vytvorila a zažila počas tvorivého procesu na predstavení 'Dis-ease'. Účastníci budú mať príležitosť riadiť sa prostredníctvom rôznych telesných experimentov, pracujúcich so svalovou pamäťou a psychologickým stavom mysle "Dis-ease".

Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2018 "Nebojme sa tanca!" 

foto-dokumentácia: EVA RACOVA

You may also like

Back to Top