Záhrada-Centrum nezávislej kultúrY & SKOK! 
ponúkajú v roku 2019 druhý zo série víkendových WORKSHOW /#24


DOTYK A ÚSILIE

Workshop pod vedením autorov Ľahkej Zeme / Effortless Land, ktorý nadväzuje na predstavenie, bude sústredený na osvojenie princípov, ktorými bola Ľahká Zem vytvorená. Workshop sa sústredí do niekoľkých, vzájomne prepojených celkov. Na ranný tréning bude nadväzovať práca s rytmom a vzťahom medzi pohybovou partitúrou a rytmickou sekvenciou. Preskúmame tiež tému a motív dotyku, pre ktoré bude kontakt a interakcia s druhým človekom slúžiť ako východiskový bod pre tvorbu pohybového materiálu. Celý workshop tak pretká fyzický tréning, ktorý sa prenesie do individuálnej práce a vyústi v spoluprácu ako požiadavku pre možnosť vzájomného pohybu.


PIATOK 8. marec, 19:00 hod.
Černický, Janypka, Piktorová: Ľahká zem / Effortless Land
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

SOBOTA-NEDEĽA 9.-10. marec 
Sobota: 10,00-13,00 ranný blok / obedná pauza / 15,00-18,00 poobedný blok
Nedeľa: 10,00-12,30 ranný blok / obedná pauza / 13,30-16,00 poobedný blok
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica


Tomáš Janypka sa zaoberá výskumom minimalistického herectva, podobnému impresionistickej maľbe, kde herec svoj výraz skôr tieňuje v závislosti od prežívaného momentu, v ktorom sa ocitá spolu s divákom. Spolu s Martinom Hodoňom vytvoril sólo Nové Sady (2018), prezentovanom na festivaloch Hybaj Ho! v Prahe, či Kiosk v Žiline.

Viktor Černický vedie dlhodobý výskum na tému Telo ako objekt / Objekt ako telo, v ktorom ho zaujíma dynamika vzťahov medzi subjektom performera a zvoleným objektom. Za svoje autorské sólo PAROLAPOLEA (2016) získal na Českej Tanečnej Platforme 2017 nominácie v kategóriách Tanečná inscenácia roku a Tanečník roku. V novembri 2018 odpremiéroval sólo PLI, v ktorom sa jediný aktér medzi 22 stoličkami vrhá do schizofrenickej rekonštrukcie sveta.

Jazmína Piktorová vo svojej tvorbe skúma scénické prepojenie fyzického divadla, tanca a súčasnej klaunérie. Je spoluzakladateľkou a aktívne sa podieľa na tvorivej činnosti kočovnej platformy Le Cabaret Nomade. Pracuje v Divadle DRAK v Hradci Králové. Za svoj výkon v inscenácii Na slepačích krídlach v produkci Bratislavského Bábkového Divadla bola na divadelných oceneniach DOSKY 2016 nominovaná v kategórii Objav sezóny.


Tento workshop je určený širokej verejnosti, umelcom, tanečníkom, hercom, pohybovým a divadelným nadšencom a ľuďom, ktorí majú chuť intenzívne pracovať s telom.

Účastnícky poplatok: 70€ / 50€ (dospelí / študenti, inak znevýhodnení)

Možnosť bezplatného prespania v Záhrade s vlastnou karimatkou a spacákom.​​​​​​​​​​​​​​


Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2019 

You may also like

Back to Top