9. marec 2018, 19:00 hod.
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

ERÓZIA

Umenie tela nedefinuje (...)
Predstavenie ohýba termín pôvodne z lekárskeho prostredia. Vo všeobecnosti dôsledok mechanického pôsobenia pohybujúcich sa okolitých látok je význam, ktorý nás v tomto prípade bude zaujímať najmenej.„Mikročastice sa z chaotického hluku vytancovali v divokom víre do dokonalých štruktúr. Všetko bolo dokonalé, všetko v absolútnej harmónii. Avšak netrvalo dlho a táto dokonalosť a absolútna harmónia sa v jednej chvíli začali pomaly…“

Tanečné predstavenie inšpirované knihou britského klinického psychológa a profesora na University of Cambridge Simona Barona-Cohena “The Science of Evil” (Veda zla), v ktorej pojednáva a prehodnocuje eróziu empatie v súčasnej spoločnosti. Erózia nás zaujíma ako súhrn procesov, ktoré spôsobujú deformáciu zemskej kôry. Spoločným umeleckým prístupom nahrádzame v definícii zemskú kôru za empatiu a hľadáme procesy a príčiny, ktoré ju deformujú.

Choreografia: Lukáš Homola
Dramaturgia: Jakub Mudrák
Účinkujú: Veronika Čimborová, Markéta Jandová a Lukáš Bobalík
Hudba: Adam Dekan
Scénografia: David Javorský
Kostýmy: Veronika Ďurišová
Svetelný design: Ján Čief
Supervízia: Csongor Kassai, Lucia Kašiarová
Produkcia: Alexandra Mireková
Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2018 "Nebojme sa tanca!"

foto-dokumentácia: EVA RACOVA

You may also like

Back to Top