16. november 2018, 19:00 hod.
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica


EU.GENUS

Jedna z najviac kontroverzných tém. Pôvodne nevinné až insitné filozofovanie, ktoré je často vystavené zvrátenosti praxe ešte aj v súčasnosti. Umelecký tvar ako výstup odvahy tvorcov pýtať sa a polemizovať hoci s pavedou. Áno, vždy aktuálne otázky, ktoré si autori kladú, nie je problém zneužiť (...)

Ateliér. Dokument. Imaginácia. Neoklasicizmus. Konceptuálne umenie. Otvorená skúška. Výchovný koncert. Fyzické divadlo. Veda. Poézia. Inštalácia. Performancia. Renesancia. Symbol. Informácia. Intuícia. Racionalita. Teória. Prax. Posledná záhrada. Nevedomosť. Poznanie. Hľadanie dôvodu. A napokon samozrejme smrť. Toto je pohyb medzi tým všetkým, medzi vedou a poéziou, informáciou a symbolom či zdanlivým chaosom a nečakanou krásou. Toto je cesta k soche, neustála premena, neustále rozhodnutia. Toto je naša otázka - čo je to dobrý rod?
​​​

Autor fotografie: Noro Knap


× "...nie si určený byť pozemským alebo nebeským, ako sochár môžeš utvárať sám seba do podoby, ktorú uprednostňuješ. Môžeš klesnúť na úroveň nižšiu, zvieraciu alebo podľa svojho rozhodnutia môžeš byť znovu povznesený k vyššiemu, božskému. Akú podobu či miesto si zvolíš záleží na tvojej slobodnej vôli. Rozhodni sa podľa vlastného priania a úsudku..."
Pico della Mirandola

× "Aj keby boli zodpovedané všetky možné vedecké otázky, problémy nášho života by zostali nedotknuté."
Ludwig Wittgenstein

× "Všetci vieme, že zomrieme. Všetci cítime, že nezomrieme."
Fernando Pessoa

× "Znovu prehrajte pásku života a sledujte, čo sa stane."
Stephen Jay Gould

× "Moju tvár nemôžeš vidieť...postavím ťa do skalnej trhliny a položím na teba svoju ruku, kým prejdem. Potom svoju ruku odtiahnem a ty ma uvidíš odzadu. Ale moju tvár nesmie nik vidieť.“ Exodus 33, 20-23

Mirandola, Pessoa, Wittgenstein, Gould, Kniha Exodus. Učenec 15. storočia, filozof 20. storočia, portugalský spisovateľ, americký evolučný biológ, Biblia. Všetky uvedené úryvky prirodzene smerujú k najzaujímavejšej, najťažšej a pravdepodobne nezodpovedateľnej otázke - kto je človek? Aký podiel na našom živote, osobnosti, rozhodnutiach majú gény, výchova, prostredie? Čo je to dobrý rod, dobrý úmysel, cieľ, vlastnosti, povaha? Vieme a cítime, poznáme a tušíme, na týchto paradoxoch spočíva naše dianie. Náš život, konanie, rozhodovanie je ako fascinujúca nevedomosť o sebe, o hmote, o nehmotnom, o minulosti, budúcnosti, cieli, zmysle, je ako poézia chaosu s občasnou nečakanou krásou, ako tanec neznámeho materiálu, ktorý pravdepodobne nikdy nespoznáme úplne. Je to neustále hľadanie, nachádzanie či strácanie dôvodov a nevyhnutnosť rozhodovať sa, vyberať si. Asi je možné povedať, že stále je viac toho, čo nevieme. No súčasne je úžasné, že sa môžeme, dokážeme a chceme pýtať.

A teraz si predstavte niečo, čo neexistuje...


Libreto, réžia Andrej Kalinka
Dramaturgia, asistent réžie Milan Kozánek
Sochy, maľby, inštalácie Juraj Poliak, Andrej Kalinka
Hudba T.L. de Victoria, J. Arcadelt, J. Dowland, P.I. Čajkovskij, A. Kalinka, tradičné gruzínske piesne
Performeri a spolutvorcovia Zebastián Mèndez Marín, Lívia Balážová, Daniel Raček, Ján Morávek, Juraj Poliak, Andrej Kalinka

Autor fotografie: Noro Knap


Med a prach je voľné umelecké zoskupenie autorov a interpretov z oblasti výtvarného umenia, divadla, hudby a tanca, ktorí tvoria spoločné diela na pomedzí performancií, divadelných predstavení, koncertov či inštalácií. Ich tvorba je prezentovaná rovnako v divadlách, ako v galériách alebo na koncertných pódiách.

Autor fotografie: Noro Knap


Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2018 "Nebojme sa tanca!"

You may also like

Back to Top