7. september 2018, 19:00 hod.
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica


EVERYWHEN

Strhujúca vizuálno-pohybová performancia bez náznaku úľavy. Dôsledné zobrazenie konštantnej rotácie všetkého, navyše s ambíciou rušiť zľava doprava či zhora nadol. Umelecký tvar, ktorý aj keď pozýva k významovej post-interpretácii, treba to vzdať. Vertigo sa viac oplatí raz zažiť, než dvakrát analyzovať (...)

autor fotografie: Vojtěch Brtnický

Predstavenie krúži okolo dvojakej roviny života – osobnej a politickej. Stavia do ostrého kontrastu obraz láskyplného, jemného a dobrotivého osobného života a realitu spoločenského zapojenia jednotlivca, ktorá môže byť často zlovestná, nenávistná a pomstychtivá. Ako prezentujeme svoje politické postoje svojím najbližším?

Tanec / Koncept: Soňa Ferienčíková
Vizuály / Koncept: Mária Júdová
Hudba / Koncept: Alexandra Timpau
Svetelný dizajn: Ints Plavnieks
Technická podpora: Andrej Boleslavský, Constantine Nisidis, Sara Pinheiro, Matěj Šenkyřík
Pohybová spolupráca: Martina Hajdyla Lacová
Kostýmová spolupráca: Daniela Danielis
Produkcia: GAFFA o.z. a BOD.Y, Zuzana Hájková
Ko-produkcia: Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2018 "Nebojme sa tanca!"

You may also like

Back to Top