27.-28. FEBRUÁR 2021

WORKSHOW #34 /online/: Anna Sedlačková, Daniel Raček - Explorácia koreňov


Online zoom workshop voľne nadväzuje na predstavenie Vráskanie, ktoré sa zameralo na proces starnutia, ako aj svoje vlastné korene. Pohybový materiál bol vytvorený stelesnením vybraných biologických procesov na bunkovej úrovni.
Workshop sa zameriava na vnímanie pohybu vlastného tela na makro ale aj mikro úrovni, na pozorovanie seba v pohybe a pohybu v sebe, ale aj na rôzne možnosti ako tancovať/zoomovať spoločne v jednej téme.

Harmonogram (CET):
26. FEBRUÁR 2021 (piatok): 19:00 Neskorý zber - Vráskanie /online
27. FEBRUÁR 2021 (sobota): 10:00 – 13:00
28. FEBRUÁR 2021 (nedeľa): 10:00 – 13:00

Účastnícky poplatok: €10,- / €20,- (podľa vlastného uváženia)
Záväzná registrácia s odkazom na platbu účastníckeho poplatku

Z verejných zdrojov podporil
hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2020:

You may also like

Back to Top