H A M S A
identita neexistuje / identity does not exist / solo
ABOUT

Ja, ktoré sa mení, nie je mnou ako takým, je to dojem zo seba.
 
Ten, kto predchádza skúsenosť a je základom skúsenosti je ignorovaný, pokým sa nestretne sám so sebou ako akési zvláštne "nič". Je nevnímateľný a zároveň iba od neho závisí všetko vnímanie.
 
To, čo sa javí ako tvoja identita, nie je nikdy dvakrát rovnakou identitou. Nie si tým, kým si myslíš, že si. 
Tvoja identita je len dočasný koncept a podlieha zákonom pominuteľnosti.
 
Samotný obraz nie je problém. Problém však môže nastať v prípade, že sa s obrazom o sebe úplne stotožňujeme, pretože skôr či neskôr budme čeliť jeho nestálosti.
 
 
 
The self that changes is not the self, it is the sense of self.
 
The one who is prior to experience, who is the ground of experiencing is all but ignored untill he directly encounters himself as a rather peculiar "non-entity". He is unperceivable and yet perception is dependent upon him alone.
 
That, which appears as your story of self and identity, is never the same self twice. What you think you are is not really you. Your identity is only a concept that is itself temporary and subject to the law of liquidity.
 
There is no problem with the self-concept by itself, but it can cause problems, if we are completely identified with it because we will eventually be confronted with its impermanence. Premiered on the 21st November 2015 at Záhrada - Centrum pre nezávislú kultúru / Garden - Centre for independent culture (Banská Bystrica, Slovakia)


PRODUCTION
 
SKOK! o.z. / non - profit organization
 
FINANCIAL SUPPORT  
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministery of Culture of Slovak republic), Nadácia Tatra Banky (Tatra Banka Foundation)
 
CREW
 
Idea / Concieved by PETRA TEJNOROVÁ and JARO VINARSKY (also performing), 
 
v spolupráci / in collaboration with
 
Svetelný dizajn / Light design TOMÁŠ MORÁVEK
Kostýmový dizajnér / Costume design ADRIANA ČERNÁ

POĎAKOVANIE / WITH THANKS TO
 
všetkým workshopantom, ktorí sa zúčastnili workshopov pod názvom "IDENTITY.MOVE! / Bez tvaru, bez tváre", venovaných výskumu k témam predstavenia

You may also like

Back to Top