SKOK! / Záhrada – Centrum nezávislej kultúry / Stanica Žilina-Záriečie / 
Tabačka Kulturfabrik 

uvádzajú slovenské turné belgickej tanečnej skupiny 
present a slovak tour of a belgian dance company

Dame de Pic / Cie Karine Ponties 
HOLEULONE 

Belgická cena kritiky za najlepšie tanečné predstavenie roku 2007
Awarded 2007 best dance performance by Belgium’s Critics Prize
 Celovečerné tanečné predstavenie HOLEULONE spája pohyb a originálnu techniku 
animácie belgického ilustrátora Thierry Van Hasselta. 

Predstavenie je volne inšpirované literárnym dielom Daniela Keseyho: Kvety pre 
Algernon, konkrétne ústrednou postavou románu - Charliem, roztomilým, jednoduchý
m, nechápavým hrdinom. 

Toto kompaktné tanečné predstavenie je ponorom do mentálneho, vnútorného sveta 
rozrušeného človeka, do jeho dynamického, neustále sa meniaceho rytmu jeho myš
lienkových procesov, jeho mrazivo skutočných a fiktívnych spomienok, jeho 
jednoznačného či zmäteného vnímania sveta. Kritickým okamihom je moment v 
ktorom sa objaví jeho dvojča - akýsi jeho vnútorný historik-archeológ , tak veľmi 
jemu podobný, že sa musí pre neho aj sám pre seba stať nutne neznesiteľným... 

Dvaja tanečníci bojujúci navzájom a zároveň sami so sebou. Komplexnosť a intimita 
ich vzťahu sa premieta do nielen ich vyčerpávajúcej fyzickosti, ale tiež do silných 
animovaných obrazov, s ktorými často splývajú počas celého predstavenia.
photo by Michel Jakar

HOLEULONE develops the bond between movement and images at the mercy of 
visions linked on the stage by the animated film by Thierry Van Hasselt. 

The performance is loosely inspired by Charlie, the endearing, simple witted hero of 
the Flowers for Algernon, Daniel Keyes’ novel, published in 1959. 

The piece dwells into the mental, interior world of a troubled man, into the changing 
rhythms of his thoughts, his real and imaginary memories, the clarity and confusion of 
his perceptions. At one moment, his twin appears - a kind of interior historian so 
similar to himself that he becomes unbearable…

The two dancers fight with themselves, with each other, interlace or surrender. The 
complex intimacy of their duo is projected not only through their own physicality but 
also through the filmic images in which they are often immersed during the 
performance. 
photo by Wilfrid Roche
Conception and choreography / Karine Ponties 
Dancers / Eric Domeneghetty, Jaro Vinarsky 
Artistic collaboration and animated film / Thierry Van Hasselt 
Light design / Florence Richard 
Composer / Dominique Pauwels 
Set design / Wilfrid Roche 
Text / Mylène Lauzon, Eric Domeneghetty 
Technical direction and lightning technician / Guillaume Fromentin 
Video and sound technician / Benjamin Pasternak 

Slovak technical team / Tomáš Morávek, Milan Slama
Production support of slovak tour / Katarína Ďuricová, Kristína Chmeliková

Production : Dame de Pic / Cie Karine Ponties Coproduction : Théâtre Les 
Tanneurs, LOD (Belgium), Centre Chorégraphique National d’Orléans – direction Josef 
Nadj, l'Echangeur de Fère-en-Tardenois, le 3 bis f., lieu d’arts contemporains (France), 
Ponec Divadlo (Czech Republic). With the support of Les Brigittines, Service de la 
danse de la Fédération Wallonie-Bruxelles and Wallonie-Bruxelles International.
photo by Wilfrid RocheKarine Ponties: 

“(…) Narácia poháňajúca Flowers for Algernon je naráciou, ktorá sa môže prihodiť
každému z nás. V takých chvíľach nášho života, keď sa cítime vykorenený, v 
nerovnováhe, keď strácame nejakú pozícu alebo status, či čokoľvek iné, no v tom 
istom momente sme schopní konať vedome, s vhľadom do našich vlastných 
vzostupov a pádov. Všetky tieto zmeny vedomia, zrýchlenie a spomalenie myšlienky, 
skutočné alebo zmyslené spomienky, čírosť a zmätok týchto vnemov, všetko, čo taká
to situúcia obnáša je výlučne a hlboko ľudská záležitosť. Toto sú tiež elementy, ktoré 
ma zaujímajú v celej mojej tvorbe."

“(…) The narrative that drives Flowers for Algernon is one that could affect any of 
us, when at the moment in our lives we find ourselves displaced, off-balance, having 
lost status and position, whatever this might be, and yet at the same time able to act 
with awareness and insight into our own rise and downfall, decay and degeneration. 
All these changes of consciousness, these accelerations and decelerations of thought, 
these memories real or imagined, acuity and the confusion of these perceptions, that 
such a situation may bring about is profoundly human. 
These are the elements that interest me in all my work.”

photo by Michel Jakar
TOUR DATES:

OCTOBER 6-7, 2016: Stanica Žilina - Záriečie / 19,00

OCTOBER 11, 2016: Tabačka Kulturfabrik, Košice / 19,00

OCTOBER 13-14, 2016: Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica / 19,00

photo by Michel Jakar

You may also like

Back to Top