25. október 2019, 19:00 hod.
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica


HOW TO BE/LOVED - PERSPECTIVES

Publikum je usadené tak aby obklopovalo dvoch performerov, muža a ženu. Ich telá pulzujú, narážajú do seba, zatiaľ čo rozprávajú o svojej rodinnej situácii. Pohyb a text sa vzájomne dopĺňajú, niekedy si navzájom protirečia a tým vytvárajú zaujímavý a komplexný výraz. V ďalšom okamihu sa zas nakláňajú k sebe, odpočívajú, podporujú sa, dôverujú si až do momentu keď jeden z nich padne.

Duet sa zaoberá zložitosťou rodinných vzťahov a ich rozporuplnosťou.
Chceme aj nechceme si v nich byť blízki. Chceme aby sa ostatní členovia rodiny zúčastňovali na našom živote ale nie vždy. Možno najzaujímavejším rozporom je to, aké ťažké môže byť prijímanie lásky, ktorú chceme a najviac potrebujeme. 

Zároveň sa toto tanečné dielo venuje téme komplexnosti a hrá sa s vnímaním diváka. Zakaždým, keď sa nejaká situácia medzi performi ustáli, následná náhla zmena mení perspektívu diváka. Publikum musí neustále prehodnocovať to, o čom si bolo pred chvíľou isté.

Choreografia: Antoinette Helbing
Performeri: Antoinette Helbing a Jan Vesala
Hudba: Christoph Scherbaum 
Svetelný dizajn: Lya Lundsager 
Koprodukcia: Random Collision Groningen (NL)

Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2019

You may also like

Back to Top