26. marec 2021, 19:00 - online streaming
SKOK! a Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

Tanečná inscenácia INTERPELLATION sa zaoberá otázkami tela a telesnosti v kontexte súčasného tanca so zameraním sa na post-dance vo vzťahu k ideologickému priestoru.

Premiéra INTERPELLATION je semiotickou pohybovou hrou, podmieneným tvarom na pomedzí inštitucionálnej kritiky a storytellingu pre tri tanečníčky. Môže byť prezentované v rôznych formálnych podobách a kontextoch. Reflektuje a odhaľuje procesy svojho vzniku, pričom ale nie je dielom popisným ani vysvetľujúcim. Pozoruje vzťahy identít a hierarchických štruktúr na úrovni jazyka (choreografie), pretože práve jazyk totiž umožňuje zaručiť interpelácii jej konkrétnu povahu a schopnosť sa obracať ku konkrétnym indivíduám, ktoré transformuje na konkrétne subjekty.

Koncept, choreografia, zvuk, scénografia, kostýmy: Tomáš Moravanský
Interpretácia: Miriam Budzáková, Nikola Majtánová, Simona Štangová

Produkcia: TRAKT, SKOK!
Projekt vznikol v spolupráci: INSTITUT INSTITUT, Dům umění města Brna, Brno Artist in Residence, Stanica Žilina Záriečie, Divadlo Pôtoň, Galerie TIC, Galerie XY, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Záhrada - Centrum nezávislej kultúry
Z verejných zdrojov podporil
hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2020:

You may also like

Back to Top