KIOSK 2018 & SKOK! 
vám ponúkajú jedinečnú možnosť performtívnej skúsenosti


TVORIVÝ PROCES V PRAXI / 21. – 29.7.2018

3x dvojdňový workshop / 2x byť súčasťou work-in-progress / 1x byť súčasťou performance / 1x špeciálna ponuka

Príďte sa na KIOSK 2018 nepozerať ale sa ho aktívne zúčastniť a užiť si tohtoročnú tému festivalu  - PROCES - na vlastnej koži, pod vedením troch slovenských tanečníkov a choreografov.
Tento program je bezplatný a je  určený pre tanečníkov, netanečníkov, hercov, nehercov, študentov všetkých umeleckých oborov a širokú verejnosť s vážnym záujmom o tvorivý proces a prácu s telom.
Jaro Viňarský / The Touch of The Open (TOTO) / performatívna esej In – progress

TOTO je nový dlhodobý projekt Jara Viňarského, v ktorom sa výrazným spôsobom posúva od svojej primárnej domény tanca do oblasti, v ktorej skúma choreografickú metódu nového, možného typu aktu choreografie, na ktorú je možné nahliadať ako na filozofiu tanca, praktickú filozofiu tela - pohybu, rovnako ako sa dá nazerať na filozofiu ako choreografiu ideí a konceptov (Alva Noe). Projekt prepája prácu s telom a filozofiu (myslením). Je pokusom o novú formu performatívnej skúsenosti. Umelecký experiment so sociologickým pojmom komunita a performativitou.

Účastníci workshopu budú prizvaní k aktívnej participácii na tvorbe tohto projektu, v ktorom nadviažu na aktuálny bod, v ktorom sa jeho tvorivý proces nachádza. 

Výstupom dvojdňovej intenzívnej práce bude performatívna udalosť v rámci festivalového programu.​​​​​​​
Jaro Viňarský / The Touch of The Open / performatívna esej In - progress / photo Robert Flynt
Viktor Černický / PLI / In - progress

25 metrov štvorcových a 25 konferenčných stoličiek. PLI je nový projekt Viktora Černického na pomedzí inštalácie, performance a tanca, v ktorom sa jediný aktér podľa vzoru barokového filozofa G. W. Leibniza naplno usiluje o schizofrenickú rekonštrukciu sveta. Barokná robustnosť je nahradená priestorovou skromnosťou a ťažkopádne narastanie motívov kompenzuje materiálny minimalizmus.

Workshop bude zdieľaným experimentom, v ktorom sa účastníci zoznámia so svetom projektu a osvoja si jeho základné stavebné prvky: práca s rytmom, telesná izolácia a vzťah performera a objektu. 

Celý proces bude smerovaný k záverečnej 90 minútovej prezentácii na pomedzí inštalácie a performance v rámci festivalového programu.​​​​​​​
Viktor Černický / PLI / In - progress


Martin Talaga / SOMA / performance

SOMA je vizuálno-pohybová performance, ktorá sa inšpiruje výtvarným umením a zobrazovaním ideálu krásy v ľudských dejinách. V tomto roku získala ocenenie Tanečná inscenácia roka a zároveň Objav roka na Českej tanečnej platforme v Prahe.

Workshop bude zameraný na tréning vnímavosti a prítomnosti tela prostredníctvom skúmania jeho základných fyziologických a anatomických princípov. Štúdiom telesnej kompozície sa odkrývajú nové možnosti pohybu, obnovujú sa vzťahy medzi našim telom a svetom, ktorý ho obklopuje. Účastník workshopu bude vedený v práci s telom ako zdrojom bohatej a neustálej aktuálnosti každého momentu. 

Výstupom workshopu je performance SOMA v rámci festivalového programu.​​​​​​​
Martin Talaga / SOMA / performance
Mária Júdová, Andrej Boleslavský: Camouflage / VR / 

Camouflage je zároveň virtuálna realita a tanečná inštalácia. Dáva účastníkom hravú a novú skúsenosť z hry na skrývačku a divákom možnosť sledovať zápas, ktorý sa hrá naživo, rovnako ako medzi lovcom a korisťou. VR sa tu používa na vytvorenie novej spoločenskej hry, ktorá si zakladá pravidlá na našich inštinktoch a otvára priestor pre zábavu a nový výklad.

Camouflage je imerzívny umelecký projekt, experimentálna zmiešaná realita pre viacerých hráčov a tanečníkov, ktorá skúma rozdiely vnímania v reálnom a digitálnom priestore. V Camouflage majú dvaja diváci nasadené na oči VR headset, cez ktorý môžu vidieť len abstraktné zobrazenie ich okolia a simulované telá v pohybe. Cieľom hráčov vo virtuálnej realite je určiť, ktoré z abstraktných objektov vlastne patria k skutočnej osobe. Mimo skúsenosti VR sú ďalší  ľudia, ktorí majú senzory pripevnené k svojmu telu a pohybujú sa v danom priestore a snažia sa čo najdlhšie zostať mimo dosahu: kamufláž. Aby to dosiahli, musia imitovať kvalitu pohybu animácie a zmiešať sa s prostredím.
Workshop bude zdieľaným experimentom, v ktorom sa účastníci zoznámia so svetom inštalácie, základmy VR a ich úloha bude zostať skrytý vo virztuálnej realite.


JARO VIŇARSKÝ, tanečník, choreograf, performer, založil občianske združenie SKOK!. Študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave – obor choreografia baletu a na Akadémii muzických umění – obor choreografia tanca v Prahe.  Bol členom profesionálneho Divadla Štúdio Tanca v Banskej Bystrici. V roku 2006 získal za svoje sólové predstavenie POSLEDNÝ KROK PRED prestížnu CENU SAZKY za „objav v tanci“ v Českej republike, spolu s Cenou diváka na Českej tanečnej platforme. Od roku 2004 úzko spolupracuje s belgickou choreografkou Karine Ponties. Je držiteľom prestížnej ceny THE BESSIES NEW YORK DANCE AND PERFORMING ARTS AWARD 2013 „Outstanding Performer“ za predstavenie The Painted Bird / Bastard v choreografii slovenského choreografa, žijúceho v New Yorku Pavla Zuštiaka. V súčasnosti prevažne žije, pôsobí, tvorí a vedie workshopy na Slovensku a v Českej republike.

VIKTOR ČERNICKÝ skúma tenké línie medzi tancom, fyzickým divadlom, súčasnou klaunériou a cirkusom. Jeho práce, vystavané na vzťahu performera a objektu, sa často vyvíjajú do rôznych foriem. So svojím sólovým autorským debutom PAROLAPOLEA bol na festivale Česká Taneční Platforma 2017 nominovaný v kategóriach Tanečník roku a Tanečná inscenácia roku. Ako interpret spolupracoval napr. so Cie Mossoux - Bonté (NEBOJ 2018), Miřenkou Čechovou (Creep 2017) Dominiquom Boivinom (Farewell 2016), alebo Jarom Viňarským (L'Amour 2015).

MARTIN TALAGA je performer, tanečník a choreograf. Momentálne študuje na pražskej AMU choreografiu na magisterskom stupni. Svoje skúsenosti obohatil na mnohých workshopoch doma aj v zahraničí a tiež na choreografickej stáži v LABAN/TRINITY SCHOOL v Londýne. Ako interpret pôsobil externe v súbore Laterna Magika v Prahe a tiež v súbore SPITFIRE COMPANY. Ďalej spolupracoval aj s Radimom Vizvárym, Ondřejem Lipovským, Matthew Rogersom, Alexandrou Karabelas, súborom VERTE DANCE a ďalšími. Venuje sa aj choreografickej práci a to nielen pre tanečné a pohybové súbory ale aj pre činoherné či alternatívne divadelné súbory (divadlo DISK, Geisslers Hofcomoedianten, Divadlo Spektákl). Spolu s mímom  Markom Zelinkou založili divadelný tým PLAYboyz Marek Zelinka & Martin Talaga.

MÁRIA JÚDOVÁ je multidisciplinárna umelkyňa zo Slovenska. Získala bakalársky titul digitálnych médií na Akadémii umení. Počas štúdia absolvovala stáž na École de recherche graphique v Belgicku, po ktorej nasledovala pracovná stáž v CIANTe - Medzinárodnom centre pre umenie a nové technológie. V súčasnosti dokončuje magisterské štúdium na FAMU Centre for Audiovisual Studies v Prahe, kde sa zaoberá tanečnými a technologicky informovanými tanečnými praktikami, presnejšie o používaní biosenzorov v oblasti súčasného tanca.

ANDREJ BOLESLAVSKÝ je nezávislý umelec zameraný na technológie v oblasti nových médií, interaktívneho dizajnu, fyzického počítača a 3D tlače. Jeho prácu tiež silne fascinuje prepojenie prírody a techniky. Vyvinul mnoho interaktívnych inštalácií a prednášal o softvéri s otvoreným zdrojovým kódom, programovacích platforiem VVVV a Arduino.

You may also like

Back to Top