„A short piece, the solo is literally breath-taking, surprising, pulling the most- hidden emotions from deep inside, from the realm of the suppressed impulses which no words can capture. After it ended and the whole venue was immersed in darkness, there was a telling silence and only later did applause erupt.”

The Slovak Spectator, November 2012
                                                               

„Tanečník a choreograf Jaro Viňarský tvoří jako básník a dokumentarista zároveň. Jeho tvorba je velmi osobní a odráží soukromé úvahy a dilemata, je obrazem existenciálního i duchovního prožitku mladého
středoevropana. Díky osobnímu zaujetí pro téma a hluboké potřebě jej sdělit podává Viňarský jeden ze svých vrcholných výkonů. Naplno využívá možností výrazu svého školeného subtilního těla a jeho plasticity, tanečně rozehrává celou škálu poloh i extrémů...tento mladý tanečník a choreograf budí tý největší očekávání..."

Nina Vangeli o České taneční platformě 2006
 

„… this young choreographer raises the greatest expectations...“

Nina Vangeli about Czech Dance Platform 2006
 
 

 
 
 
„Jaro Vinarsky offered a magnificent solo animated with poetry, suffering and beauty. The interplay of shadows and red lights supported by enchanting music create a unique world right before the eyes of the spectator.“

Thierry Jourdain about The Last Step Before (Publi-reportage, 2005)
 
 
 

„Jaro Viňarský predniesol ohromujúce sólo nesené poéziou, utrpením a krásou. Hra tieňov a červených svetiel doplnená okúzľujúcou hudbou vytvára pred očami divákov jedinečný svet.“

Thierry Jourdain (Rouen, Publi-reportage, 2005)
 
 
 

“When Jaro Vinarsky dances, he emits signals that evoke strong emotions within the viewer and that invite us to move, to open ourselves up. We – the audience – are thus given the opportunity to have a direct relation with Jaro’s dancing body and his jerking, springing, evasive, stroboscopic movements. Jaro’s ability to create a state of direct empathy between dancer and audience renders him a fascinating dancer and turns his dance into drama in the true sense of the word…”

Pierre Nadaud about The Last Step Before (Dance Zone, Summer 2005)
 
 
 

„Když tančí Jaro Viňarský, vysílá signály, které v nás vyvolávají silné pohnutí a vybízejí k pohybu, k otevření se. My – diváci – tak můžeme vstoupit přímo do vztahu s Jarovým tančícím tělem a jeho škubavými, vymršťujícími se, kluzce unikavými, stroboskopickými pohyby. Je to právě Jarova schopnost navodit stav okamžitého vzájemného vcítění mezi tanečníkem a divákem, která z něho činí úchvatného tanečníka a z jeho tance drama v prvotním slova smyslu…“

Pierre Nadaud o predstavení Posledný krok pred (Taneční zóna, leto 2005)
„At the end of the festival, this young artist presented himself with his own solo piece The Last Step Before. With conflicting emotions, mystical, both vulnerable and strong, exposed and distant, exhibitionist and reserved, he balances in the red fog before disappearing. Jaro Viňarský does not solve the problems of the world, but the private rituals of young Werther …“

Nina Vangeli on the 2005 Tanec Praha festival
photos by NORO KNAP
 
 

You may also like

Back to Top