30. november 2018, 19:00 hod.
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica


LeŤ

Radi zabúdame na to, že telo je schopné morfovať. Dávno vieme, že vývojové štádia ľudského tela prebiehajú v rozmedziach, ktoré je ťažké predstaviť si, nie to ešte pozorovať. Ale deje sa to, mení sa. A telo si pamätá aj napriek tomu, že si vztýčení ledva pripomíname lezenie štvornožky, alebo že sa nezmyslene preúčame písať pravou rukou. Sólo pre neúnavných alchymistov, ktorí márne hľadajú správne predispozície tanečného tela (...)

Autor fotografie: Vojtěch Brtnický

Do akej miery ovplyvní našu fyzickú a psychickú stabilitu zmena alebo zúženie opornej bázy? Ako nás ovplyvňuje kontakt s určitým limitom? Ako sa následne postavíme k novým možnostiam? K samotnému hľadaniu, objavovaniu a preskúmavaniu neobvyklej, ale možnej cesty? Ku zmene vžitých stereotypov?
Sólové tanečné predstavenie choreografky, performerky a fyzioterapeutky Markéty Stránskej poukazuje na fakt, že telesná odlišnosť neznamená obmedzenie. Každá odlišnosť ponúka obohacujúce možnosti a jedinečné príležitosti. Telesné i duševné. Každá prekážka je príležitosť, prebúdza našu tvorivosť a fantáziu.

Choreografia a interpretácia: Markéta Stránská
Hudba: Jan Kratochvíl
Svetelný design: Zuzana Režná
Kostýmy, scéna: Monika Urbášková
Poradci tvorivého procesu: Lucia Kašiarová, Jean Gaudin, Karine Ponties
Produkcia: Andrea Švandová
Poďakovanie: Lukáš Houdek, Sára Arnstein
Grafický design: Tomáš Bárta
Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2018 "Nebojme sa tanca!"

You may also like

Back to Top