07. február 2020, 20:00
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

Márta Ladjánszki & Zsolt Varga (H): LetMeC


Koncept predstavenia LetMeC začal vznikať už počas Mártiných štúdií choreografie. Neskôr ho rozvíjala s tanečníkmi Derida Dance Center na dvojtýždňovej tvorivej rezidencii v Sofii. Hudobno-tanečná kompozícia sa vytvára v citlivom dialógu s priestorom a publikom. Vďaka neobmedzenému množstvu diváckych reakcií je každé predstavenie iné, aj keď stojí na pevnej a jasne danej základnej štruktúre.
Koncept/Choreografia: Márta Ladjánszki
Hudobná skladba: Zsolt Varga
Performeri: Ladjánszki Márta, Varga Zsolt
Podpora: L1 Association, EMMI, NKA, Derida Dance Center, Fabrik Potsdam, Műhely Alapítvány, Virtual Association of Naturists (NaVKE)


Predstavenie uvádzame v dvoch verziách:
vo štvrtok, 17. septembra 2020 v textilnej a v piatok, 18. septembra v naturistickej verzii.
Vstup povolený len v rúšku.
Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2020

You may also like

Back to Top