Much More Than Nothing
ME-SA, Peter Šavel, Stano Dobák
 
MAY 10 / 19,00 / Záhrada - Centrum pre nezávislú kultúru, Banská Bystrica
 
Koncept: Stano Dobák, Peter Šavel
Účinkují: Martina Hajdyla Lacová, Lucia Kašiarová, Tereza Ondrová, Andrea Opavská, Karolína Hejnová a Jaro Viňarský
Světla: Jiří Hajdyla                                                                                       
Kostýmy: Masha 
 
Představení vzniklo v rámci rezidenčního programu Studia ALTA za podpory Nadace život umělce.
 
Projekt byl vybrán mezi 20 „Priority Companies 2013“ networku Aerowaves
Zdravě šílené a spontánní představení Much More Than Nothing si pohrává s myšlenkou manipulace. Jakkoli zanícení a angažovaní, tanečníci „jenom” plní nesplnitelné – a to na 150 procent! Plnění absurdních úloh je pasivizuje v jejich osobních volbách, stejně tak jako jsou zcela vyčerpaní po každém zadání.
 
Na pozadí toho se objevuje věčné škádlení mezi Slováky a Čechy. Lechtivá hra s identitou a nacionalismem. Vtipná, drzá a trpce sebekritická. A to v podání generace umělců, kteří se narodili v Československu, vyrostli v Čechách a na Slovensku a dnes žijí všude možně po Evropě.    
 

Spontaneous and crazy – but in a good way – is the performance Much More Than Nothing that explores the theme of manipulation. No matter how engaged and devoted, dancers “just” fulfill the impossible by 150%! Fulfilling absurd and impossible tasks makes them passive in their personal choices, moreover, it makes them exhausted with every new command.
 
Another level of the performance focuses on the omnipresent teasing between the Czechs and Slovaks. A saucy play with identity and nationalism that is both funny and cheeky and yet there is self-criticism. The performers come from a generation born in Czechoslovakia but raised in either Czech Republic or Slovakia. Today, they all live all around Europe.  
 
The show was selected for “Priority Companies List 2013” by Aerowaves!
(…) Setkání těchto šesti tanečníků na jednom jevišti se ukázalo být perfektní volbou. Každý z nich je výraznou osobností a zároveň na sebe vzájemně dokáží citlivě reagovat.

(…)Představení je kompaktní, a i přes to, že nemá žádný konkrétní děj, je plné akce a proměn. Hra a náhoda jsou hlavním principem. Divák někdy neví, koho sledovat dříve, každopádně jako celek působilo představení uceleně a hlavně, byla to velká zábava. Choreografické duo Peter Šavel a Stano Dobák přivezlo do Čech svěží vítr: moderní způsob tvorby, skvělý tanec, humor a nadsázku. (Petra Dotlačilová, Taneční aktuality)

(…)V Much more than nothing sa hlavná pozornosť sústredila na účinkujúcich performerov. Spoluprácu Terezy Ondrovej, Andrei Opavskej, Lucie Kašiarovej, Martiny Hajdyli Lacovej, Karolíny Hejnovej, Petra Šavela a Jara Viňarského totiž možno trochu nadnesene označiť za akýsi All-Stars výber českej a slovenskej nezávislej tanečnej scény. Ich predstavenie charakterizoval aj zmysel pre nadhľad nad sebou samým a pohrávanie sa s ironizáciou.(...) (Miroslav Zwiefelhofer, KioSk)
(…) Placing these particular six performers in the one scene has proved to be a perfect choice. Each and every one of them has a distinctively original personality; however, they are able to sensitively react to each other at the same time.

(…) The performance is compact even though it lacks a concrete plot line. It is full of action and transformation. The main principles are a play and coincidence. The viewer sometimes doesn’t know which performer to follow, nevertheless, the performance as a whole gives an impression of coherence. But mainly, it was a great fun to watch. The choreographer duo Peter Šavel and Stano Dobák has brought a new fresh wind into the Czech scene: a modern way of creating a performance, great dancing, humor and irony. (Petra Dotlačilová, Taneční aktuality)

(…) In Much more than nothing, the main focus was placed on the performers. Tereza Ondrová, Andrea Opavská, Lucia Kašiarová, Martina Lacová, Karolína Hejnová, Peter Šavel and Jaro Viňarský are performers who can grandly be labeled as All Stars best selection of the Czech and Slovak dance scene. Their piece was characterized also by a sense for self-irony and a play with irony in general. (…) (Miroslav Zwiefelhofer, KioSk)
Stanislav Dobák
Vystudoval konzervatoř J. L. Bellu v Bánské Bystrici a v roce 2010 absolvoval na P.A.R.T.S. v Bruselu. V letech 2007 – 2010 tančil v choreografii “Hands” W. Vandekeybuse. Od roku 2009 intenzivně spolupracuje s D. Zambranem – tančil v představení „SHOCK“ (2009) a působí jako jeho pedagogický asistent. Momentálně zkouší novou choreografii s Pierrem Droulersem. Společně s Peterem Šavelem vytvořili tři autorské duety.

Peter Šavel
Absolvent bakalářského programu na VŠMU v Bratislavě (pedagogika moderního tance) a P.A.R.T.S. v Bruselu v roce 2010. Tančil v projektech významných slovenských i zahraničních tvůrců, mj. T.Hauerta, S.Sanchis, D. Zambrana, W. Vandekeybuse nebo A. T. de Keersmaeker. Po přijetí na P.A.R.T.S. se začal věnovat vlastní tvorbě. Duet „One for you, two for me“, který vytvořili společně se Stanislavem Dobákem, byl vybrán na prestižní festival Aerowaves. V současné době žije a tvoří v Bruselu, kde pracuje se skupinou Body Talker a choreografem Pierrem Droulersem.

ME-SA
Nezávislá taneční skupina ME-SA vznikla v srpnu roku 2008 jako logické pokračování v té době dvouleté spolupráce choreografky Ji-Eun Lee a česko-slovenské trojice tanečnic Hany Kalouskové, Martiny Hajdyly Lacové a Karolíny Hejnové (Párové). V květnu 2009 uvedla trojice tanečnic autorský site – specific projekt Echoes v Synagoze na Palmovce, který byl oceněn Cenou diváka na České taneční platformě 2010. V sezoně 2010/2011 oslovila ME-SA ke spolupráci slovenské uskupení Debris Company a českou choreografku Lenku Vágnerovou;  zároveň našla skupina stálou scénu v rámci rezidenčního projektu Studio ALTA - Hala 30 v pražských Holešovicích, kde pracuje dodnes. ME-SA  prezentovala své projekty na festivalech Česká taneční platforma, Tanec Praha, Malá inventura, Edinburg Fringe Festival ad. Zakládající členka ME-SY Martina Hajdyla Lacová byla dvakrát nominována na Tanečnici roku (2011, 2012) a její autorské dílo Solos /part III/ získalo nominaci na Taneční inscenaci roku 2012. 

You may also like

Back to Top