Jaro Viňarský

“Som.
Som tvorca, tanečník a choreograf na voľnej nohe. Vždy predovšetkým tam, kde je pre mňa dôležité byť. Usadený na Slovensku, aj keď neustále na cestách. Tvorím na jednej strane, myslím, pre seba. No na druhej strane pre všetkých, ktorí majú záujem. A nezáleží na tom, či hovoríme o odbornej alebo laickej verejnosti. Spolu s priateľmi spúšťame pilotný projekt. Jeho súčasťou je program večerných predstavení už etablovaných, ale i nových tvorcov. Nemenej sa sústreďujeme na sériu workshopov a líniu diskusií, neformálnych stretnutí s tvorcami, rezidencií či prezentácií ich výstupov. Aktuálny rok vám viac predstavíme osobnosť a dielo slovenského umelca Milana Kozánka v špeciálnom formáte nášho projektu, tzv. Fokus. Aktivity tohto rozsahu by neboli možné bez adekvátneho priestoru, fyzického ako aj dramaturgického. Pre rok 2018 ho poskytuje Záhrada - Centrum nezávislej kultúry v Banskej Bystrici. Za iniciatívou O umení tela je myšlienka premosťovania, spájania, vzájomného načúvania, hľadania a kladenia si otázok. Ukazuje sa, že sa nám bude dariť postupne vytvárať prostredie, v ktorom divák stretne tvorcu a tvorca diváka. Diváka s nutkaním reflektovať, konfrontovať sa a otvárať sa rôznorodým tvorivým prístupom. Skrátka prostredie, v ktorom tvorca aj divák môžu nachádzať spoločné cesty k vnímaniu a chápaniu tela.

Vďaka patrí mojim rodičom. Za odhalenie talentu a môjho záujmu o tanec. A umožnenie venovať sa mu už od útleho detstva. Ďakujem tiež svojmu prvému učiteľovi Petrovi Kamencovi za osem rokov systematického vedenia na základnej umeleckej škole vo Vranove nad Topľou. Ďakujem Karine Ponties za dôveru a prehlbovanie môjho tanečného talentu o veľa rokov neskôr. A ďakujem všetkým účastníkom mojich workshopov, ako aj všetkým aktívnym priaznivcom občianskeho združenia SKOK!. Za všetkých spomeniem Báru Immerovú, ktorej nadšenie a podpora boli pre mňa rozhodujúcim faktorom pokračovať ďalej.

Rozsah projektu by som nezvládal sám a bez dôvery blízkych ľudí, ktorí so mnou tvoria prípravný a zároveň výkonný tím. Alexandra Mireková, Kristína Chmelíková, Kamil Mihalov a čerstvá tvár Jakub Turčan. Môjmu životnému partnerovi Matthew Rogersovi patrí každodenná vďaka za to, že sa so mnou nebojí žiť. Napokon veľké ďakujem hlavnému partnerovi projektu, bez ktorého štedrej finančnej dotácie by vám nemohol byť projekt ponúknutý v celom rozsahu. Spolieham sa na to, že nejde iba o ročné dobrodružstvo. Spoločne sa budeme starať o to, aby sa O umení tela dostalo aj na iné miesta. Teším sa na stretnutia, kde sa nebojíme tanca!”

O umení tela je kontinuálna a systematická kultivácia vzťahu k súčasnému tanečnému umeniu a príbuzných foriem. Prihliadame na špecifiká slovenského kultúrneho a spoločenského kontextu. V prvom rade sa zameriavame na podporu vzniku a prezentácie slovenskej súčasnej tanečnej tvorby, na jej konfrontáciu so svetovou súčasnou tanečnou tvorbou a na aktívnu stimuláciu verejnosti formou ponuky celej škály aktivít. Našim zámerom je postupné vytváranie efektívneho a neustále živého modelu fungovania tanečnej dramaturgie naprieč kultúrnymi centrami na mape Slovenska.

SKOK! o.z.
Antona Bernoláka 45/65, 010 01 Žilina (kontaktná adresa)
physicalarts-sk.com
Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2018 "Nebojme sa tanca!"
PARTNERI

You may also like

Back to Top