PACEMAKER 

večer troch choreografií
Yvonne Rainer / Anna Sedlačková / Zdenka Brungot Svíteková / Anna Caunerová 
 

DECEMBER 13 / Záhrada - Centrum pre nezávislú kultúru / Banská Bystrica


Pacemaker | Roz-hovory o tanci

Koncept: Anna Caunerová a Anna Sedlačková
Performance: Anna Sedlačková, Zdenka Brungot Svíteková, Daniel Raček

Performance v tele, priestore a čase o sile, nerozhodnosti a komforte...
...byť videný...vidieť...
...mami, pozeraj sa, čo robím...,pozri...
 
Predstavenie finačne podporilo Ministerstvo kultúry

Pacemaker | Trio A

choreografia: Yvonne Rainer
tancujú: Zdenka Brungot Svíteková, Anna Sedlačková
hudba: Chambers Brothers: The Midnight Hour
naštudovanie: Pat Catterson

Predstavenie bolo prvýkrát uvedené v roku 1966 ako súčasť choreografie Mind is a Muscle
Naskúšané v lete  2012 v New York City

„ 4,5 minúty neustálych zmien pohybu. Jedna fráza s nemenným rozdelením energie, ktorá sa prejavuje mäkkým pohybom bez námahy“

Predstavenie finačne podporili Ministerstvo kultúry SR a Literárny fond.Stroskotané psy
 
koncept, tvorba, performance: Zdenka Brungot Svíteková
fotografická séria Inside Out: G. M. Brungot
hudba: Supertramp, K. Korabiewski, 
video: sloway

”… zatlačený do prázna, na povrch seba samého, v snahe uniknúť neznesiteľnému tlaku svojho skutočného sveta. … V tomto svete nebolo utrpenie stavom duše, nebolo teba slov, ktoré by ho vyjadrili: jednoducho to bolo vo vzduchu.” 
J-P Sartre, L’age de raison
 
čo je podstatou
keď ..
nerušení okolitým hlukom, očistení od prachu, bez nánosu lavín života
(nezavalení lavínami životov druhých)
Nazrieme do priepasti?
"stroskotaný pes" ...
 
s podporou: KoresponDance Europe,  AST (Sk), Steptext project (D), Johan o.s. (Cz)
 
poďakovanie: Anna Caunerová, Barbora Látalová, Anka Sedlačková, Günter Gröllich, Jean-Christophe Paré
 

You may also like

Back to Top