11. máj 2018, 19:00 hod.
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica


PAROLAPOLEA

Umelecká skica, ktorá upriamuje pozornosť na telo zbavené psychológie. Účinnou taktikou sústrediť sa na zákonitosti, ktorým podliehame, prichádza na jednu z najviac výpovedných – a zároveň pre pohyb najviac poetických – samozrejmostí. Je ňou fakt, že život si zakladá na nepretržitom bytí v strehu (...)

autor fotografie: Eva Racova

Odrazovým mostíkom pre predstavenie je otázka vplyvu okolitého prostredia na ľudské konanie. Parolapolea zvyšuje viditeľnosť fyzického sveta, ktorý vytrháva človeka z nečinnosti a uvádza ho do pohybu. Gravitačná sila, zotrvačnosť, objem priestoru, svetlo a zvuk, to všetko sú činitele, na ktoré reagujeme v každom momente nášho života. Ako sa v pôsobení toľkých síl a parametrov, ktoré celkom prirodzene určujú náš spôsob existencie, prejavuje ľudská vôľa?

Choreografia / Réžia / Účinkuje: Viktor Černický
Svetelný dizajn: Zuzana Režná
Hudba: Panáčik
Scénografia: Stanislav Cibulka
Coaching: Jaro Viňarský

NOVÉ SADY

Miniatúra s potenciálom vystúpiť z – neraz zavádzajúcich – rituálnych klišé súčasného tanca. Divadelná uvravenosť je v tomto prípade myslená ako poobzretie sa za realizmom. Prečo nie? Umenie tela sa nemusí cykliť v zaklínaní (...)

autor fotografie: Eva Racova

Predstavenie Nové sady sú pokusom reality bytia. Skutočnosť, v ktorej sa nachádzame, je výsledkom našich predchádzajúcich rozhodnutí. Realita je žitá, ale čo ak je možný opätovný vstup do minulosti nielen skrz spomienku, ale aj skrz možnosti ovplyvnenia? Nové sady sa snažia demaskovať efemérne línie medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou.

Choreografia / Réžia: Tomáš Janypka / Martin Hodoň
Dramaturgia / Supervízia: Martin Hodoň
Účinkuje: Tomáš Janypka
Svetelný dizajn: Tomáš Morávek
Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2018 "Nebojme sa tanca!"

You may also like

Back to Top