27. apríl 2018, 19:00 hod.
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica
Medzinárodný deň tanca


POJĎME NA TANEC!

Tanečný šlabikár ako displej paradoxu. Čo je mätúce na nám všetkým dôverne známych svalových úkonoch? Je teda umenie tela konkrétne? Nezačína blúdenie v abstrakciách okamihom, keď sa ich rozhodneme – často krát márne – premýšľať? Nech je to akokoľvek, nebojme sa, môže to byť zábava (...)

foto Vojtěch Brtnický

“Stručný manuál pre vystrašených divákov.
Niekoľko lekcií o jednom ohrozenom druhu.
Telesný dokument o súčasnom tanci.”

Dá sa tak abstraktné umenie ako je tanec vysvetliť? A dá sa vysvetliť rovno tancom? Režisérka Petra Tejnorová, ktorá vytrvalo prekračuje žánre a vo svojej tvorbe hľadá vždy to najlepšie médium na vystihnutie svojej témy, sa spojila so skupinou VerTeDance. Pokus, ako tým, ktorí sa tanca obávajú, poskytnúť návod na prekonanie strachov. Irónia, s ktorou Tejnorová – napokon ako i skupina VerTeDance – rada pracuje, sa skrýva i v ostatných z trojice vysvetľujúcich viet. Je to dokument, je to i osobná spoveď. No je to najmä hra s divákom, tým vystrašeným i tým tanečne veľmi zbehlým.

Tvorba / Tanec / Choreografia: Tereza Ondrová, Helena Arenbergerová, Martin Talaga, Helena Araújo, Halka Třešnáková
Réžia: Petra Tejnorová
Dramaturgia: Marta Ljubková
Asistent réžie a choreografie: Matthew Rogers
Scénografia: Adriana Černá
Videotechnická a zvuková spolupráca: Dominik Žižka
Prípravné dielne: Jaro Viňarský, Matthew Rogers, Peter Šavel
Produkcia: VerTeDance, danceWATCH – Karolína Hejnová
S podporou: MHMP, MKČR, METROSTAV, Tanec Praha / Ponec – divadlo pro tanec, ALT@RT
Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2018 "Nebojme sa tanca!"

You may also like

Back to Top