Post moderna alebo poďme sa hrať / Post modern or let’s play

s / with ZDENKA BRUNGOT SVÍTEKOVÁ
DECEMBER 14 - 15 / Záhrada - Centrum pre nezávislú kultúru / Banská Bystrica
"Na workshope sme mali možnosť pozrieť si predstavenie, diskutovať o ňom, dostali sme informácie, ktoré sme neskôr aplikovali sami na sebe.Veľkým obohatením pre mňa bolo to, že sme sa naučili niečo z histórie a teórie tanca, pretože v tejto oblasti mám minimum vedomostí. Ďalším plus bolo pozeranie videoprojekcie a spoločné trávenie chvíľ mimo "pracovného času", kvôli čomu sa vždy na workshopy veľmi teším. Tento víkend bol pre mňa výnimočný svojou hravosťou a nenáročnosťou - nešlo o žiadne fyzicky vyčerpávajúce úkony, či prekonávanie samého seba. Bol dôkazom, že učenie sa nových vecí môže byť hravé a príjemné." - Janka H.
„Týmto workshopom sa Zdenke podarilo aspoň čiastočne vyplniť medzeru, ktorú som v sebe pociťovala, a tou je úplná absencia teoretického vzdelania v oblasti súčasného tanca. Amatér sa tancu venuje zvyčajne len na praktickej rovine, avšak pokiaľ to robí intenzívne, začne sa stretávať aj s menami, ktoré výrazne ovplyvnili históriu tanca. Nikdy som si o histórii tanca neštudovala a moje informácie boli veľmi zmiešané a útržkovité. Myslím, že Zdenka je prvý človek, ktorý mi poskytol ucelenejší pohľad na jedno z období, ktorým tanec v minulosti prechádzal a konečne sa mi v hlave pospájali niektoré informácie, ktoré sa tam dovtedy vznášali len veľmi neusporiadane. Dva dni je síce dosť málo na vyplnenie veľkej medzery, ale spôsob, akým Zdenka prepojila teóriu s praktickými cvičeniami i videami v kombinácii s jej osobným nadšením pre toto obdobie, stačil na to, aby vo mne vzbudila záujem chcieť vedieť toho o histórii tanca viac.
Ešte by som chcela spomenúť, že jedna z vecí, ktorá ma na workshope výrazne zaujala i prekvapila bol spôsob, ako sa dá vytvoriť príbeh naplnený dynamikou i napätím len tým, že „sústredene“ a bez pridaných emócií presúvate neživé predmety z miesta na miesto.
Zároveň som si znovu uvedomila jedinečnosť týchto komorných workshopov, pretože vás môžu uvrhnúť do situácií, kedy prestanete lektora vnímať ako pedagóga a jeho „ľudskosť“ zotrie anonymitu, ktorá zahaľuje performera, ktorého obvykle vídate len na javisku.“ - Bára I.  
Prekvapivé!
 
Ako obvykle, vôbec som si nepreštudovala obsahovú náplň tohto workshow-u pred jeho začiatkom. Jednak preto, že, pracujúci človek takto pred Vianocami nemá čas a jednak vždy sa rada prekvapím. Išla som tam bez očakávaní. Zdenku som síce trošku poznala predtým, ale vôbec som nepoznala jej tvorbu a jej spôsob práce. A s názvu jednotlivých workshowov niekedy ťažko mať predstavu o tom, čo sa bude diať.
 
Postmoderna....??? Venujem sa síce tancu, ale po tomto workshow-e som zistila, že vôbec neovládam jeho históriu. Poznám niektoré významné mená vo svete "súčasného tanca", ale to je asi tak všetko.
A vďaka Zdenke sa nám dostalo aj teoretického vzdelania, ktoré bolo dopĺňané pohybom, tancom, hraním, kompozíciou a dekompozíciou.....a všetko v duchu postmoderny. A keďže toto obdobie bolo obdobie veľkých zmien vo vnímaní tela ako takého, učili sme sa tiež pripraviť naše telá na pohyb a prácu s ním.
Času bolo síce málo, ale ochutnali sme toho celkom dosť a navyše sme si pred spaním spoločne pozreli krátke tanečné filmy ako inšpiráciu do pohybovej tvorby.
 
Takže prekvapivé a plnohodnotné. Ďakujem." - Katarína P.
Workshop so Zdenkou bola jedna vefľka pecka! Bol to plynulý  prietok nových informácií, nových fyzických skúseností a telesných objavov. Bolo to ukážkovo postmoderné :) oprostené od plnovyznamov a nadsadenej estetiky. Zdenka videla všetkých účastníkov workshopu - skúsenejších aj menej skúsenejších, úplne novou cestou. Každý sa ocitol priamo na kostre veci, Všetci odhodili svoje (naučené) zbrane, svoje (ostýchavé) zábrany a pustili sa do hry. Veľmi oceňujem teoretické vsuvky a tiež večerné premietanie. Presne toto ucelilo celkový balíček novej skúsenosti a zodpovedalo všetky nové otázky. Jediná škoda, že sa k tomu nerozdávali aj učebnice. Na zhrnutie. - Alexandra M. 

You may also like

Back to Top