8. jún 2018, 19:00 hod.
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

PURE

Umenie tela so svojou povahou vystupuje spomedzi ostatných umení práve kvôli výsade oslobodiť sa od referenčného kotvenia (...)
Autormi niekoľkonásobne podčiarknutá absencia príbehovosti. Inými slovami, odnikiaľ nikam a už vôbec nie tak, ako predpokladáme. Takmer koncertná situácia – v nástrojovom obsadení dvoch tiel.

autor fotografie Filip Beniac


Tanečné predstavenie bez príbehu, zamerané na silu fyzikality. Dvaja tanečníci ponúkajú svoje telá a vlastnú prítomnosť na skúmanie čistoty prejavu a prítomnosti na javisku. Telo netlmočí priamočiary príbeh či ideu. Samo osebe je silným a dostatočným médiom. Čistota pohybu je mnohokrát výrečnejšia než slová a na ňu sme sa zameriavali počas tvorivého procesu. Práve ľudské telo bolo pre nás hlavnou „postavou“ v objavovaní neobvyklých pohybových zručností a virtuozity. Hľadali sme takú formu spolupráce s hudbou, kde sa hudba a tanec nesnažia vysvetľovať jeden druhého, ale kde plynú
paralelne vedľa seba a spoločne vytvárajú jednotlivé obrazy.

Námet / Choreografia: Milan Kozánek
Dramaturgická spolupráca: Jano Zaťko
Spoluvytvorili / Účinkujú: Radoslav Piovarči, Petr Ochvat
Hudba: Andrej Jurkovič
Svetelný dizajn: Ján Čief

Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2018 "Nebojme sa tanca!"

You may also like

Back to Top