Záhrada-Centrum nezávislej kultúrY & SKOK! 
ponúkajú v roku 2018 druhý zo série víkendových WORKSHOW #20


PURE ZOOMING

Počas workshopu sa stretnete s tromi spolutvorcami predstavenia PURE. Milan (choreograf) a dvaja tanečníci Rado a Peter sa s vami podelia o tri rôzne pohľady ako sa môžeme pozerať na čistý tanečný pohyb a fyzickú akciu, a na ich čistotu interpretácie.


PIATOK 8. jún, 19:00 hod.
Tanečná spoločnosť Artyci / Milan Kozánek: PURE Fokus
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

SOBOTA-NEDEĽA 9.-10. jún: 
workshop povedú: Milan Kozánek, Rado Piovarči a Petr Ochvat 
Sobota: 10-13 ranný blok / 13-15 obedná pauza / 15-18 poobedný blok
Nedeľa: 10-13 ranný blok / 13-14 obedná pauza / 14-17 poobedný blok
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

autor fotografie Karol Jarek


ROZVRH WORKSHOPU 
Milan Kozánek / “K zdrojom” (ranné bloky sobota, nedeľa)

Počas „warm up“ sa zameriame na porozumenie práce so štruktúrou ľudského tela a vnímanie vzájomných pohybových vzťahov a síl, ktoré prepájajú telo. Cez rôzne cvičenia sa budeme venovať posilňovaniu kostrovej štruktúry a objavovaniu rovnovážneho usporiadania tela cez spoznávanie fyziodynamiky, porozumeniu rotácie kĺbových centier, hľadaniu rovnováhy a vyvažovania tela, presmerovaniu energie cez a do kĺbov a kostí, vedomej práci s energiou v tele a jej nasmerovaniu do rôznych úrovní tela cez pohyb, rozvíjaniu pohybového potenciálu tela.

Počas celého tréningu nie je dôraz kladený na formu, ale na pochopenie konceptu práce a jednotlivých princípov. Práca bude postupne rozvíjaná do improvizácie a hľadania vlastného zdroja a inšpirácie. Záver workshopu bude zameraný na hľadanie vlastného čistého pohybového prejavu každého účastníka workshopu.    

Rado Piovarči / “Massive skills” (poobedný blok, sobota)

Zameriame sa na porozumenie funkcionality tela, jeho sily a tanečného potenciálu tela.
Tela ako obrovského energetického potenciálu a pri ktorého správnom používaní nás jednoduché princípy privedú k poznaniu a k radosti z tanečného pohybu.

Petr Ochvat / “Floorwork Extended“ (poobedný blok, nedeľa )

Hlavnou myšlienkou „ Floorwork Extended" bola Petrova potreba ďalej objavovať formu, kompozičné a dynamické možnosti práce so zemou v súčasnom tanci. Pozrieť sa na prácu so zemou (floorwork) z perspektívy „tela v breakdance“. Takáto práca s telom má trochu iné usporiadanie tela (alignment), napätie tela a vnímanie priestoru. A preto ponúka úplne nové možnosti použitia práce so zemou nielen vo forme ale aj v dynamike.​​​​​​​


Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2018 "Nebojme sa tanca!" 

foto-dokumentácia: EVA RACOVA

You may also like

Back to Top