18. október 2018, 19:00 hod
Stanica Žilina-Záriečie, Žilina

19. október 2018, 19:00 hod.
Stanica Žilina-Záriečie, Žilina

26. október 2018, 19:00 hod.
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica


SPRING CLEANING


Kým nás chcú mať, ale kým sme? Čo sa má, ale po čom túžime? Čomu sa učíme, ale čo naozaj vieme? Identita nie je samozrejmosť. Identita je proces. A ak je to nevyhnutné, k normám musíme pristúpiť kriticky. Najmä ak si všimneme bordel, ktorý treba prehodnotiť, upratať (...) ​​​​​​​

autor fotografie: Linda Průšová

Benjamin v tomto sóle používa svoje telo ako plátno, ktorým projektuje jeho vlastné staré a nové strachy či fantázie. Ide o snahu zmierovať sa s oným prestrašeným adolescentným chlapcom, ktorý bol príliš bojazlivý zverejňovať svoje túžby. Nechce sa správať ako žena, nechce ňou byť, chce sa očistiť, oslobodiť od predpotopnej idey, že sa musí správať ako muž.

“Vedel som, že v tomto diele budem poukazovať na svoje dlho potlačované sexuálno-spoločenské úzkosti, ktoré ma zväzovali počas môjho osobného dozrievania. Avšak nezačal som týmito témami. Jednoducho som skúšal staré nápady, len aby som zistil, či sa oplatí držať sa ich alebo sú naopak na zahodenie. Odtiaľ ten titul.” Benjamin Jarrett

Účinkuje: Benjamin Jarrett


Uvádzame v dvoj večeri s predstavením PITCH

Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2018 "Nebojme sa tanca!"

You may also like

Back to Top