28. apríl 2018, 19:00 hod.
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica
Medzinárodný deň tanca


TANEČNÝ HAPPENING 

verejná prezentácia celodenného workshop ŠPECIÁLU "TELO DEKLARUJE"

vstup voľný

afterparty

vstup voľný

foto Eva Racova

“Tanec nie je aktivita. Netancujem. Skôr, som v tanci. Tanec je a je vtedy, keď potvrdzujem svoju existenciu tým, že telo (médium tanca) a svoju telesnosť príjimem ako najkonkrétnejšie potvrdenie svojej existencie. Som v tele, teda existujem v tomto svete, ktorý vnímam, poznávam ho, viem o ňom. Moje telo môže byť len tu, kde je práve teraz. Tu a Teraz. Terra. Zem. Tu a TerRaz. Na zemi. Telo je znakom pohybu. Je dynamické. Telo nie je schránka, v ktorej sa skrýva môj duch, duša, srdce, myseľ, ani emócie. To všetko je telo. To všetko som, lebo mám telo a telo môže byť v tanci. Slnko svieti, nevykonáva činnosť. Jednoducho svieti. Tanec je veľmi prirodzeným prejavom bytia v tele. Akýkoľvek uvedomelý pohyb sa stáva tancom. Telo ponorené do tanca sa stáva tancom samotným. Vytratí sa tanečník. Slnko svieti a preto je svetlo. Človek tancuje a preto je tanec. Svetlo aj tanec sú pre život potrebné.” Jaro Viňarský
Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2018 "Nebojme sa tanca!"

You may also like

Back to Top