SKOK!

WORKSHOW #32 / TEKTO PARTY
alebo Telo ako metafora Zeme

Víkendový online workshop pod vedením Zdenky B. Svítekovej a Matthew Rogersa, zameraný na objavovanie ľudského tela prostredníctvom tela Zeme, jej formáciami a transformáciami a ukončený performatívnou skúsenosťou. Navštívime rôzne vrstvy tela, budeme sa venovať stavom, či kvalitám pohybu, silám a pohybovým možnostiam inšpirovaných vnútornými pohybmi Zeme, jej rôznymi zložkami a procesmi, ktoré ich formovali. Tento čas bude tiež pozvánkou preskúmať osobné príbehy, vďaka ktorým sme sa stali tým, kým sme. V prvom rade to však bude čas spojiť sa s vlastným telom, čas na pohyb a tvorivý proces. Workshop bude prebiehať formou online pohybovo a tvorivo zameraných stretnutí, počas ktorých budeme používať a tvoriť partitúry, aby si ku koncu mohol každý vytvoriť vlastnú, vlastný tanec - performatívnu skúsenosť.

Časť workshopu sa, podľa možností a v súlade s platnými opatreniami a obozretnosťou, uskutoční vonku. Podľa dostupnosti a vlastnej definície toho, čo je príroda. Bude to chvíľa pre performatívnu skúsenosť a vytvorenie vlastného tanca, vlastnej partitúry. O partitúry sa následne vzájomne podelíme (ak budete súhlasiť). Vznikne tak reťaz drobných darovaných partitúr, ktoré môžu následne cestovať a inšpirovať k pohybu a tancu ďalších.
​​​​​​​

“Obsah a téma víkendového stretnutia vychádza z môjho výskumu, ktorý sa zrodil zo zvedavosti a záujmu o geomorfologickú a tektonickú realitu územia Slovenska. O jeho vznik a o geologické procesy, ktoré toto územie prešlo. Geomorfológia Slovenska je veľmi zložitá a komplikovaná, tvarovali ju komplexné geologické procesy a udalosti, ktoré dali vznik krajine tak, ako ju poznáme dnes, a ktorá sa zároveň pred našimi očami neustále mení. Tento výskum bol a je fascinujúcou cestou v priestore a čase, v hlbokom čase histórie Zeme. Ovplyvnil moje chápanie hmoty, rozmerov, procesov, priestoru a času, ako aj zložitosť na prvý pohľad jednoduchej otázky „čo je to tu?“. Na jej zodpovedanie je potrebné zároveň odpovedať na otázku „kde?“ a kedy?" - Zdenka B. Svíteková
Workshop je určený každému, kto sa zaujíma o telo a pohyb. Každému koho zaujíma otvoriť priestor pre hlbšie porozumenie a napojenie s určitým miestom a zároveň porozumieť aj telu Zeme, ktoré vytvorilo prostredie a podmienky pre našu existenciu.

Štruktúra workshopu:
3 x 90 minút pohybový ateliér + 1x sólová outdoorová performatívna skúsenosť v prírodnom prostredí (podľa uváženia, možností a na zodpovednosť účastníka). V prípade, že to nebude možné máme v zálohe aj indoorovú verziu.

PIATOK  24. apríl
  17:30-19:00 pohyb
SOBOTA 25. apríl
- doobeda: 10:00-13:30 pohyb + osobné vrstvenie
- poobede: dobrodružstvo v prírode, Performance pre telo Zeme

NEDEĽA 26. apríl
- doobeda: 10:30-12:00 Žatva/Dožinky

Účastnícky príspevok: min. €10,-

Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2020

You may also like

Back to Top