Záhrada-Centrum nezávislej kultúrY & SKOK! 
ponúkajú v roku 2018 štvrtý zo série víkendových WORKSHOW /#22


TELO AKO NÁSTROJ

Intenzívny víkendový workshop vedený skúsenými umelcami Milanom Kozánkom z Tanečnej spoločnosti Artyci a Andrejom Kalinkom z umeleckého zoskupenia Med a prach. Workshop je určený pre hercov, tanečníkov, performerov a študentov umeleckých škôl.


PIATOK 16. november, 19:00 hod.
MED A PRACH: EU.GENUS Fokus, Etablovaní, Inak
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

SOBOTA-NEDEĽA 17.-18. november 
Sobota: 10-12,30 ranný blok / obedná pauza / 14-17 poobedný blok
Nedeľa: 9,30-12,00 ranný blok / obedná pauza / 13,30-16 poobedný blok
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica


Zámerom workshopu je podnecovať v účastníkoch inovatívne myslenie v performatívnom umení, hľadanie platformy, kde jednotlivé umelecké média vytvárajú neoddeliteľné prepojenia a nové možnosti a objavovať, kto je to nový /dnešný/ interpret a ako sa praktickými cvičeniami postupne dopracovať k tvorbe komplementárnych diel. Pracovať budeme s pohybom, hudbou, výtvarným umením, textom, hereckým prejavom. Individuálne a postupne v úplnom prepojení všetkých zložiek.

Cez praktické cvičenia kde sa zameriame na posilnenie kostrového systému, prácu na vedomom usporiadaní tela a na správne využívanie fyzio-dynamiky budeme ďalej pracovať s rytmom v rôznych významoch /hudobnom, tektonickom/, s informáciou a symbolom, oboznamovať sa so základnými rozdielmi a funkciami objektov /socha, predmet, rekvizita/ v komplementárnom umení. Budeme spájať hudobný, výtvarný, verbálny a pohybový prejav do kompaktného jazyka.


Workshop nie je vhodný pre úplnych začiatočníkov.

Účastnícky poplatok: 70€ / 50€ (dospelí / študenti, inak znevýhodnení)

Možnosť bezplatného prespania v Záhrade s vlastnou karimatkou a spacákom.

KAPACITA WORKSHOPU JE NAPLNENÁ!
Milan Kozánek je absolventom Katedry tanečnej tvorby VŠMU. Od ukončenia štúdia pôsobí ako tanečný pedagóg, choreograf a odborný poradca.  Vytvoril si vlastný pedagogický prístup a systém po viac ako dvadsiatich rokoch výskumu a pedagogickej práce na inštitúciách ako Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), Tanz Quartier Wien, Konservatorium Wien University /AT, Northern School of Contemporary Dance v Leeds /UK, TIP - School for Dance, Improvisation and Performance vo Freiburgu /D, University of Calgary /Canada. V roku 1996 založil spolu so Zunou Vesan Kozánkovou Tanečnú spoločnosť Artyci. Pre ňu vytvorili 14 tanečných diel, ktoré prezentovali na Slovensku aj v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Kanada, Thajsko, Čína...). Od roku 2010 rozvíja intenzívnu umeleckú spoluprácu s tvorcami a divadelnými interpretmi, ktorí hľadajú prepojenie medzi fyzickým divadlom, pohybom, textom, hlasom a spevom. Milan bol súčasťou mnohých divadelných výskumných projektov s divadelnými umelcami z umeleckých zoskupení ako Studio Matejka /PL, Teatr Piesn Kozla /PL), Res Ratio Network /GR), Med a prach /SK).


Andrej Kalinka, režisér, hudobný skladateľ, performer. Na začiatku svojho umeleckého pôsobenia sa venoval predovšetkým hudbe, študoval hudobnú kompozíciu a dirigovanie. Ako skladateľ spolupracoval s desiatkami rozličných divadelných a tanečných telies, od činohry cez bábkové divadlo, súčasný tanec, ľudové divadlo až po operu. Okrem hudby sa postupne začal venovať aj písaniu libriet, réžii, tvorbe vizuálnych konceptov a vytváral si tak autentický umelecký jazyk spájajúci výtvarné umenie, divadlo, pohyb a hudbu v dielach na pomedzí performancií, divadelných predstavení, koncertov či inštalácií. Je spoluzakladateľom a vedúcou osobnosťou umeleckého zoskupenia MED A PRACH, s ktorým zrealizoval prevažnú časť svojich diel, medzi inými napríklad Krása a hnus, EU.GENUS, Domov Eros Viera a iné. Za svoju tvorbu získal viacero ocení /napr. Slovensko, Chorvátsko, Thajsko/. Jeho diela sú uvádzané rovnako v divadlách, ako aj v galériách, na koncertných pódiách, v industriálnych alebo sakrálnych priestoroch.

Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2018 "Nebojme sa tanca!" 

You may also like

Back to Top