28. apríl 2018
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica
Medzinárodný deň tanca


TELO DEKLARUJE
celodenný workshop ŠPECIÁL k Medzinárodnému dňu tanca s Jarom Viňarským
10:00 - 18:00 hod.

vstup voľný
jedinou podmienkou je účasť na celom workshope
kapacita neobmedzená
Prihlasovanie do 22.4.2018: workshow@physicalarts-sk.com

+

HAPPENING k Medzinárodnému dňu tanca 
verejná prezentácia celodenného workshop ŠPECIÁLU pre verejnosť
19:00

vstup voľný

+
afterparty
20:00

vstup voľný
“Tanec nie je aktivita. Netancujem. Skôr, som v tanci. Tanec je a je vtedy, keď potvrdzujem svoju existenciu tým, že telo (médium tanca) a svoju telesnosť príjimem ako najkonkrétnejšie potvrdenie svojej existencie. Som v tele, teda existujem v tomto svete, ktorý vnímam, poznávam ho, viem o ňom. Moje telo môže byť len tu, kde je práve teraz. Tu a Teraz. Terra. Zem. Tu a TerRaz. Na zemi. Telo je znakom pohybu. Je dynamické. Telo nie je schránka, v ktorej sa skrýva môj duch, duša, srdce, myseľ, ani emócie. To všetko je telo. To všetko som, lebo mám telo a telo môže byť v tanci. Slnko svieti, nevykonáva činnosť. Jednoducho svieti. Tanec je veľmi prirodzeným prejavom bytia v tele. Akýkoľvek uvedomelý pohyb sa stáva tancom. Telo ponorené do tanca sa stáva tancom samotným. Vytratí sa tanečník. Slnko svieti a preto je svetlo. Človek tancuje a preto je tanec. Svetlo aj tanec sú pre život potrebné.” Jaro Viňarský

Workshop ŠPECIÁL "TELO DEKLARUJE" je oslavou tanečného umenia. Nebudeme sa zaoberať žiadnou konkrétnou témou alebo študovať tanečné techniky. 
Nechajte sa dotknúť tanečným umením, umením tela a jednoducho tento deň prežite, spolu s nami, TANCOM! pod vedením slovenského tanečníka, choreografa, performera a zakladateľa občianskeho združenia SKOK! Jara Viňarského.
 

Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2018 "Nebojme sa tanca!"

You may also like

Back to Top