Záhrada-Centrum nezávislej kultúrY & SKOK! 
ponúkajú v roku 2018 tretí zo série víkendových WORKSHOW #21


THE BODY OF MANY VOICES / TELO MNOHÝCH HLASOV

Tento workshop je určený umelcom, tanečníkom, hercom, pohybovým a divadelným nadšencom a ľuďom, ktorí majú chuť intenzívne pracovať s telom a hlasom a ich prepojením.


PIATOK 21. september, 19:00 hod.
T.I.T.S / Nela H. Kornetová: MY OWN PRIVATE PICTURE Etablovaní, Inak
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

SOBOTA-NEDEĽA 22.-23. september: 
workshop povedú: Nela H. Kornetová a DJ Bjorn Honsson 
Sobota: 10-13 ranný blok / 13-15 obedná pauza / 15-18 poobedný blok
Nedeľa: 10-13 ranný blok / 13-14 obedná pauza / 14-17 poobedný blok
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

autor fotografie Varga Orsi


Cieľom workshopu je pracovať s telom a hlasom organicky na základe fyzických podnetov a pocitov tu a teraz. Hlas bude východzím bodom pohybu a pohyb, manipulácia a dotyk budú východzím bodom pre prácu s hlasom. Rozohrejeme a rozcvičíme si hlas, svaly, kosti aj vedomie. Spoločne potom budeme skúmať ako môžeme bez námahy a s ľahkosťou používať naše fyzické a hlasové telo a ako si môžeme rozšíriť svoje povedomie o tom, čo naše vlastné telo a hlas dokážu vo vzťahu k sebe, ostatným a priestoru okolo nás. Počúvať/načúvať na tomto workshope znamená nájsť si vzťah a reagovať na impulzy, priestor a súčasné podmienky. 

Budeme sa tiež hrať s kontrastnými vlastnosťami a aplikovať rôzne duševné a fyzické podmienky, rámce, obmedzenia a pravidlá ako možné spôsoby skúmania a vytvárania okamžitých kompozícií pohybu a hlasového materiálu. Aby sme prehĺbili našu prácu budeme pracovať a experimentovať s časom a našou koncentráciou. Na telo a jeho schopnosti budeme nahliadať ako na nástroj v orchestri (skupine).

"V rámci mojej praxe pracujem s technikami ako je hlasová masáž, brumendo (humming) do kostí, radikálna manipulácia s telom (a jeho končatinami) v spojení so sústredením, improvizáciou založenou na predstavivosti a vyvolaní si daných impulzov. V súčasnej dobe ma zaujíma rekonštrukcia nemožného ako východzí bod pre fyzickú a hlasovú improvizáciu. Ako môže účastník vyriešiť problém neprítomnosti svojho partnera alebo skupiny a znovu vytvoriť pozíciu či hlas, v ktorých sa prirodzene ocitli pri práci so svojím partnerom?" Nela H. Kornetová


Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2018 "Nebojme sa tanca!" 

foto-dokumentácia: EVA RACOVA

You may also like

Back to Top