The Last Step Before / Posledný krok pred
a short story about necessity of gravity  / krátky príbeh o nutnosti gravitácie
 
physical performance / fyzické predstavenie / solo

 
Premiered in November 2004 at Duncan Theatre (Prague, Czech republic)
Toured in Europe: Slovakia, Czech republic, France, Poland, Bulgaria, Romania, Germany and Norway.
From its premiere the piece was performed around 50 times and is still available for tour.
ABOUT
 
A story about one of many human attempts at flying. Our "hero" contemplates long about how to fly towards an indistinct but fundamental goal. There are many attempts and several ways of reaching this goal. But still, it seems as if he is always at the beginning, as if he has failed to get anywhere. He does not realise that the greatest barrier in achieving his dream is his ability to create his own illusions about something that people were not meant for. But he also possesses the courage to continue to believe that, under certain circumstances, he can achieve the impossible. It is just this tremendous courage which finally helps him to break through the wall of his own illusions and achieve enlightenment.
This piece is based on the very close relation between the performer on the stage and light design.
Posledný krok pred je príbehom o jednom z mnohých ľudských pokusov vzlietnuť. Aktér tohto skúšania trávi dlhý čas premýšľaním o tom ako doletieť k neurčitému, preňho však podstatnému bodu. Pokusov je mnoho a k cieľu sa dá priblížiť niekoľkými spôsobmi. Napriek tomu sa zdá, že je stále na začiatku, akoby sa za celý čas nikam neposunul. Netuší, že najväčšou prekážkou v uskutočnení sna, je jeho schopnosť vytvárať si ilúzie o niečom, čo človeku jednoducho nie je vlastné. Na druhej strane má odvahu, vďaka ktorej neprestáva veriť, že za istých okolností dokáže aj nemožné. Práve táto nesmierna odvaha mu napokon dopomôže k prelomeniu hrubej steny jeho vlastných ilúzií a k jasnému poznaniu.
Sólo je založené na veľmi úzkom vzťahu a prepojenia performera a svetelného dizajnu.
FINANCIAL SUPPORT

 
Cena Jarmily Jeřábkové 2003, súťaž mladých choreografov / The Prize of Jarmila Jerabkova 2003, competition for young choreographers (Duncan Centre, Prague, Czech republic)
CREW
 
Námet, choreografia a interprerácia / Concieved, choreographed and performed by: JARO VINARSKY
v spolupráci / in collaboation with
 
Svetelný dizajn / Light design PAVEL KOTLÍK
Svetelná réžia / Lighting TOMÁŠ MORÁVEK & KATARÍNA ĎURICOVÁ
Kostýmy / Costumes ONDREJ BEDERKA & MAREK ŽITNÍK
Hudba / Music A SILVER MOUNT ZION & ARTANGO
POĎAKOVANIE / THANKS TO
 
Karine Ponties za jej profesionálnu a ľudskú podporu pred a počas tvorivého procesu na tomto sóle, tiež za veľkorysé povolenie použiť a pracovať s nepoužitým pohybovým materiálom, ktorý vznikol počas tvorivého procesu na celovečernom predstavení HOLEULONE v jej choreografii a produkcii DAME DE PIC / Karine Ponties cie.
Karine Ponties for her professional and personal support before and during the creation on this solo piece as well as for allowing me to use unused movement and physical material generated during the creation on the HOLEULONE performance choreographed by her and procuced by DAME DE PIC / Karine Ponties cie.
AWARDS
 
Cena Sazky za "objav v tanci" a Cena Diváka na Českej tanečnej platforme (Praha, Česká republika) - 2006
Sazka Prize for "discovery in dance" and Audience Prize at Czech Dance Platform (Prague, CZ) - 2006 

You may also like

Back to Top