hrada-Centrum nezávislej kultúrY & SKOK! 


WORKSHOW #31: OSOBNÝ PRÍBEH TELA

Workshop, pod vedením autorov Song Lines: Expedícia 97/18, bude skúmať princípy tvorby - osobnú skúsenosť, perfomativitu a emocionálnu silu.

Workshop sa bude zameriavať na dve hlavné línie, vychádzajúce z osobnej skúsenosti performera-tanečníka-tvorcu.

Prvou líniou bude zaoberanie sa bytím na javisku. Pomocou rôzných zadaní, hier a prácou s piesňami budeme prehlbovať perfomativnú skúsenosť - prezéntnosť.
Druhou línou bude vzťah príbehu (slova) a pohybu. Zaoberať sa pamäťou tela - prítomnosťou našich príbehov a ich emocionalitou, ktorá môže vychádzať ako z materiálu diela, tak aj zo stavu samotného performera. Obe línie sa budú vzájomne spájať a dopĺňať, používané nástroje nás môžu doviesť až do pojatia seba ako "imaginatívneho" priestoru.

Súčasťou víkendu budú ranné rozcvičky, workout a rôzne pohybové hry.​​​​​​​
PIATOK 7. február, 19:00
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

SOBOTA-NEDEĽA 8.-9. február 
Sobota: 10,00-13,00 ranný blok / obedná pauza / 15,00-18,00 poobedný blok
Nedeľa: 10,00-12,30 ranný blok / obedná pauza / 13,30-16,00 poobedný blok
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

Hlavný partner projektu O UMENÍ TELA 2020

You may also like

Back to Top