XIRA
dance performance / duet                                         


Premiered in November 28.-29. 2013 at Stanica Žilina-Záriečie /Slovakia/
Dĺžka predstavenia / Run time: 35 minuteABOUT

If your awareness can be visualised as a spectrum from an internal or private consciousness to an external spatially expansive consciousness, where are the possibilities to form relationships to others?
XIRA - a moment in the complex memory register, shared by two people, brought back to reexamine the    corporeality of their first meeting
XIRA - a documentation of an uncommon intimacy
XIRA - the identity of a human being who has not been gendered by society

Ak si predstavíš svoje vedomie ako spektrum od vnútorného alebo osobného sebauvedomenia, k vonkajšiemu, priestorovo rozšírenému vedomiu, kde sa nachádzajú možnosti formovania vzťahov k druhým?
XIRA - moment v zložitom pamäťovom registri, zdieľanom dvoma ľuďmi, ktorí znovu objavujú telesnosť ich prvého stretnutia
XIRA - dokumentácia vzácnej intimity
XIRA - identita človeka, ktorého pohlavie nepomenovala spoločnosť  
 
This work is an intersection and an invitation to look at Sona and Matthew and one another in this moment from multiple perspectives, one of which may include the complete lack of words, meaning, history or emotion. 
                 
PRODUCTION
 
Stanica Žilina - Záriečie & SKOK!
FINANCIAL SUPPORT

 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministery of Culture of Slovak republic), Nadácia Intenda
CREW
 
choreografia / choreography: JARO VIŇARSKÝ
tanec / dance: SOŇA FERIENČÍKOVÁ and MATTHEW ROGERS
svetelný dizajn / light design: TOMÁŠ MORÁVEK
grafický dizajn / graphic design: PETER DLHOPOLČEK
hudba / music: JANEK SCHEMER / Extended Play
POĎAKOVANIE / WITH THANKS TO
 
Janekovi Schaeferovi za ústretovosť a otvorenosť s akou súhlasili a dovolili nám použiť tri časti jeho hudobnej kompozície zo zvukovej inštalácie EXTENDED PLAY [triptych for the child survivors of war and conflict].
radi by sme sa s vami podelili o jeho krásnu tvorbu, ktorú nájdete  TU
Janek Schaefer for his kindness and openness with which he agreed and allowed us to use three parts of his music composition from his sound instalation EXTENDED PLAY [triptych for the child survivors of war and conflict]. we would like to share with you his beautiful work which you can find HERE

You may also like

Back to Top