SKOK!, Michal Somoš & TANEC PRAHA

present

Petra Tejnorová (CZ), Jaro Viňarský (SK) and coll.

YOU ARE HERE
Fyzický průvodce přítomností, lidskými vztahy a jinými dobrodružstvími
A Corporeal guide  through present, human relationships and other adventures

PREMIERE /September 26-27, 2016, PONEC - divadlo pre tanec, Praha


DATES 2017
19. 2. / 8 pm, PONEC – dance venue, Praha (CZ)
2. 4. / 8 pm, PONEC – dance venue, Praha (CZ)
6. 4. / 6 pm, Studio ALTA, Praha (CZ), (Czech Dance Platform)
8. 4. / 3,30 pm, Studio ALTA, Praha (CZ), (Czech Dance Platform)
24. 4. / 8 pm, A4,  Bratislava (SK), (NuDanceFest) 
15. 5. / 8 pm, PONEC – dance venue, Praha (CZ)
27. - 30. 7. / Stanica Žilina - Záriečie, Žilina (SK) (KIOSK)
18. 9. / 8 pm, PONEC - dance venue, Praha (CZ)
17. 10. / 8 pm, PONEC - dance venue, Praha (CZ)
8. 11. / 7 pm, Záhrada, Banská Bystrica (SK)Je vůbec možné zažít něco jako čirý okamžik přítomnosti? Nebo jsme neustále vlečeni naší minulostí, předsudky, nahromaděnou zkušeností a plány? Je možné mezi hektickou produkcí významů skutečnosti a rezignací na schopnost vnímat, zažít čas jiného druhu, kdy se třeba jen jednoduše díváme na tanec?  A myslíš si, že vidíš to, co já?

YOU ARE HERE nabízí překvapivé vykolejení „pro přítomnost”, které mění úhly pohledu, temporytmus a citlivost pro svět kolem nás. Divák tak může s tanečníky zažít společnou rozkoš z vlastního tvoření a zároveň se s nimi nadchnout pro dobrodružství a opustit tak zažité předsudky nejen o tanci…

YOU ARE HERE vytvořili  – režisérka Petra Tejnorová, tanečníci a performeři Jaro Viňarský, Tereza Ondrová a Nathan Jardin, scénografka Adriana Černá, sound designer Dominik Žižka, light designer Tomáš Morávek, produkční Michal Somoš - ve spolupráci s teoretičkou Alicí Koubovou, tanečníkem  a asistentem choreografie a režie Matthew Rogersem, grafickým designerem Jaromírem Skácelem, dramaturgickým okem Marty Ljubkové a s Tebou...


Toto predstavenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Is it possible to experience anything like a pure moment of presence? Or do we always carry our past, our prejudice, our plans and the culmination of our experience? Can we find the way in between the hectic production of meaning and the resignation to understand by perceiving? The way to experience time of different sort, when we simply watch dance? And do you think you see what I see?

YOU ARE HERE is a surprising derailment "for presence" that changes one's perspective and sensitivity
to the world around us. The audience, together with the dancers, experiences the joy of creation
while embarking on a thrilling adventure in which prejudices about dance (and other things too) are
forgotten.

YOU ARE HERE was created by – director Petra Tejnorová, dancers and performers Jaro Viňarský, Tereza Ondrová and Nathan Jardin, stage designer Adriana Černá, sound designer Dominik Žižka, light designer Tomáš Morávek, producer Michal Somoš - in collaboration with philosopher Alice Koubová, dancer and choreography & directing assistant Matthew Rogers, graphic designer Jaromír Skácel, dramaturgical eye of Marta Ljubková and with You...


This performance is Supported using public funding by Slovak Arts Council


PartneRS 
Ministerstvo kultury ČR, Alt@rt, Akadémie múzických umění v Praze, Fond na podporu
umenia, Mezinárodní visegrádsky fond

Reprízy tohto predstaveni z verejných zdrojov podporil

You may also like

Back to Top